Meny Lukk

Styrets årsberetning 2016

ÅRSBERETNING

Styrets rapport 2016

Årsmøtet 31.3.2016

Følgende ble valgt til styret:
Trond Øverland, leder (gjenvalgt igjen på oppfordring, denne gang kun for ett år)
Elizabeth Vindenes, nestleder, (tidligere gjenvalgt på oppfordring, siste år i sin 2-års periode)
Dagny Catarina Dessen, kasserer (siste år i sin 2-års periode)
Anne Wold, styremedlem, (siste år i sin 2-års periode)
Gry S. Wille, varamedlem, (siste år i sin 2-års periode)

Etisk råd består av:
Mariann Marthinussen (leder)
Mona Lisa Lundestad
Lise Rivelsrød

Valgkomite: Trond Øverland, Ingeborg R. Reber (tidl. styremedlem), Liv Moger (tidl. varamedlem)

Styrets arbeid

Året 2016 ble et rolig år for vår forening, etter det foregående jubileumsåret med flere større aktiviteter.

Samarbeid / sammenslåing med NFPT

Noe som ble drøftet inngående fra høsten 2016 av er et nærmere samarbeid og til og med en evt. sammenslåing av foreningen med Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter (NFPT). Etter en direkte henvendelse fra styret i NFPT om dette i september 2016, har representanter for vårt styre hatt uformelle møter med representanter for NFPTs ledelse. Siste slikt møte fant sted på HumaNova i januar 2017. Begge foreninger planlegger å legge frem for sine respektive årsmøter i mars 2017 forslag til mandat for å gå videre i dette arbeidet, også mot en eventuell sammenslåing. Merknad: Noe som kan forhindre en sammenslåing av de to foreningene er NFPTs medlemskap i paraplyorganisasjonen Norsk Forbund for Psykoterapi med dennes medlemskrav. En avklaring på dette ventes fram mot årsmøtet.

Rutinemanual / Årshjul

En rutinemanual for det grunnleggende styrearbeidet og dets ulike oppgaver er godt utviklet og oppdatert. Et årshjul for identifikasjon av oppgaver på årsbasis er likeledes utarbeidet.

Fagkveld

20. april 2016 arrangerte foreningen fagkveld med yogalærer Francesco Suria om pust og bevegelse. Arrangementet var godt mottatt.

Medlemsbrev og informasjonsbrev

Foreningen sendte ut tre medlemsbrev i perioden. Det ble sendt ut to informasjonsbrev til tidligere medlemmer og interesserte (kontakter).

1. mars, 2017
Styret i Norsk Psykosynteseforening