Menu Close

4. stadium i viljehandlinger: Bekreftelse, stadfestelse

Dette stadiet i viljehandlingen er som oftest ikke med. Men det er når vi bekrefter og stadfester valg og beslutninger som er tatt at vi aktiverer og fostrer vi de dynamiske og kreative energiene som trengs for å sikre at målet oppnås.

Behovet for å bekrefte verdier som ligger til grunn for et valg og stadfeste mål og beslutning er like stort i ett eneste menneske med dets ulike sider og svingninger i humør, motivasjon osv. som det er blant et stort antall medarbeiderne i en svær organisasjon.

Her finnes begynnelsen på oppnåelsen, at det som er tenkt og ønsket skal skje eller komme til uttrykk. Det handler om de kvalitetene i viljen som omtales som energi—dynamisk kraft—intensitet. I denne fasen gjelder det å lade den gjerningen som skal realisere målet med entusiasme, begeistring, håp, oppslutning, medvirkning, lagånd osv.

Affirmasjonsteknikker er utmerket på dette stadiet for den som er alene om oppgaven.

Det kan være hensiktsmessig å sette opp lapper med bekreftelser og stadfestelser hjemme og på jobben. F.eks. «Vennligst gå tur tirsdag, torsdag og søndag – det gjør deg vel!» på kjøleskapdøren – og på badet, på soverommet og ved arbeidsbordet. På samme måte har gode ledere sine egne teknikker for å bekrefte og stadfeste beslutninger og mål i sine organisasjoner.

Bekreftelser og stadfestelser blir virkningsfulle når de uttrykkes ved hjelp av konkrete virkemidler, hvorav Assagioli foreslår følgende:

  • Bruk av mektige ord.
  • Bruk av bilder og forestillinger.
  • Fysiske positurer.
  • Gjentakelse av alt dette til bestemte tider, i serier og på ulike måter.

Prinsippet for alle disse teknikkene er å lade dem med kraft og gi dem plass og rom til å virke bekreftende og stadfestende.

Test engasjementet ditt

Den første uventede utfordringen som dukker opp vil teste hvor forpliktet du er til å nå målet du har satt deg. Gå gjennom denne overraskelsen mens du minner deg selv på at det antakelig er den første av flere på veien mot målet.

Hvis noen ikke brenner for det en ønsker å oppnå, vil de antakelig gi det opp allerede på et tidlig stadium, hvis utfordringene virker for store. Minn deg selv på at du ikke vil gi opp verken nå eller senere.

«Advarsel»: Entusiasme smitter!