Menu Close

5. stadium av viljehandlinger: Planlegging, utarbeidelse av et program

Den aller viktigste regelen er å formulere, klart og nøyaktig, målet som skal nås, og dernest holde urokkelig fast ved dette gjennom alle stadiene av utførelse, som ofte er lange og komplekse.
– R. Assagioli

Først etter de fire foregående stadiene er det tid for planlegging; en omhyggelig utarbeidelse av en plan og et program. Hovedfokuset i denne fasen er ikke å bli for opptatt av midlene, men hele tiden holde målet klart i sikte. En annen vanlig feil, skriver Assagioli, er å utarbeide planer og prosjekter som er av en slik størrelsesorden at de fordrer egenskaper, omstendigheter og ressurser lang utover vår reelle ressursbase:

Det er kjempeflott, og til og med fascinerende, å sitte og legge store planer … Verden kryr av idealister og drømmere som tenker på, eller mer nøyaktig, domineres av vidunderlige, men upraktiske prosjekter. Hvis man blir klar over at prosjektet er for ambisiøst, bør man være villig til å innse dette faktum, selv om man allerede har igangsatt prosjektet.

En annen viktig regel er delegering, og å kunne være i stand til å gi fra seg deler av eller hele prosjektet til andre når det er mest konstruktivt og produktivt. En fjerde regel for planlegging har å gjøre med å bli kjent med og skjelne mellom de ulike planleggingsfasene, og la disse komme i riktig rekkefølge. Fasene er formulering av planen i grove trekk, etablering av et forprosjekt med en større grad av nøyaktighet og mer konkret utvikling av planen; strukturering; prosjektetablering; og gjennomføring av et modell- eller pilotprosjekt.

Sett av mer tid enn det du regner med du har til planlegging.

Bruk teknikker for å få i gang den kreative siden av deg (f.eks. gule lapper-øvelser) før du begynner å strukturere planen.

Utarbeid en skisse fra A til Å først – og motstå fristelsene til å gå i detaljer.