Menu Close

Avspenning

Avspenning gir ro og styrke. Bruk gjerne den metoden du ofte bruker for å spenne av. Du kan også prøve følgende metode. Hvis det er noe du vil endre så det passer best mulig for deg så gjør det. Med trening blir du stadig bedre på å spenne av. Likevel, avspenning er en prosess som ikke kan gjøres unna i fei, så sett av litt tid til dette, ikke minst til å begynne med.

Forslag: Les først gjennom og merk de instruksjonene du ønsker å bruke. Eventuelt kan du lese dem inn på mobil eller liknende.

Fysisk avspenning

Avspenn kroppen fra nederst til øverst. Forsøk å vandre langsomt gjennom kroppen fra tærne til issen i en mest mulig sammenhengende myk strøm. Du kan for eksempel prøve å se for deg et varmt lyst som sakte strømmer gjennom kroppen din. Overalt hvor dette lyset strømmer løser det opp spenninger og har en god virkning.

En avspenning ett sted kan føre til å at du blir klar over nye spenninger et annet sted. Kanskje dukker en spenning opp et sted der jeg nettopp har vært og spent av. Aksepter at sånn kan det være. Avspenn igjen så godt det går.

Forsøk hele tiden å strømme videre i avspenningen din. Hvis det er noe sted i kroppen som forblir spesielt spent, så kan du sende den avspenningen en god tanke, et lysglimt. Du kan også bruk pusten på sånne steder (se neste avsnitt). Slike spenninger har kanskje vært i kroppen lenge og er der av en grunn. Faktisk, uten spenninger ville kroppen bare ramle fra hverandre. Så forsøk og avspenn de du ikke ønsker mens du lar andre spenninger som ikke plager deg bare være igjen!

Forsøk å akseptere dette og venn deg til tanken at du vil arbeide videre med ditt selv om kroppen og sinnet ikke lystrer helt med en gang. Hvis du på denne måten jobber med kroppen, og ikke mot den, vil du snart oppleve å være virkelig mye mer avspent enn det du var.

Når du har avspent fra nederst til øverst:

– Åpne for et bilde på kroppen min nå. La dette bildet bli fylt av ro og fred.
– Se for det indre øyet hvordan dette bildet av kroppen min lever, og muligens endrer seg, og blir til velsignelse for meg. Kjenn at min kropp er velsignet.

Pustens betydning

Fra intervju med psykolog Borrik Schjødt i Sinnets Helse, www.sinnetshelse.no/artikler/Avspenning.htm

Pusten har stor betydning i avspenning. Ikke alle klarer i starten å konsentrere seg både om muskler og pust. Dette er en treningssak og vil komme av seg selv etter hvert som en klarer å slappe godt av. Når du gjesper dypt, sender det raskt et signal om avspenning til hele kroppen. Når du legger merke til spenninger i kroppen, eller når du er stresset og følelsesmessig urolig, kan du bruke disse trinnene :

  1. Pust god inn gjennom nesen mens du sakte teller til fire
  2. Trekk luften helt ned i magen, deretter gjennom hele brystkassen og oppover mot skuldrene.
  3. Hold pusten en kort stund
  4. Pust ut gjennom munnen, samtidig som du lager en avslappende vislende lyd. Tell til fire.
  5. Ved utpust, la pusten gå fra magen, gjennom brystkassen og helt opp til skuldrene.
  6. Forestill deg at all spenningen i kroppen blir trukket inn i lungene og blåst ut med luften
  7. Fortsett med dyp pusting i flere minutter
  8. Kjenn etter i kroppen om det er områder som fremdeles er anspent.
  9. Fokuser på disse områdene og forestill deg at du puster direkte inn og ut av disse. Avslapning ved hjelp av pust kan du praktisere hvor og når du måtte føle deg anspent

Mental avspenning

Når du har spent av fysisk, går du videre til å spenne av mentalt. Allerede vil du som en følge av kroppslig avspenning merke at sinnet ditt er mer i ro. For å avspenne ytterligere mentalt, kan du forsøke med følgende.

– Bli oppmerksom på pusten. Den slutter aldri med å holde livet i gang. Noen ganger går pusten raskere, andre ganger mer langsomt. Observer hvordan åndedrettet går akkurat nå. Aksepter dette.

Bruk gjerne åndedrettet også i mental avspenning:

Kjenn at aksept av tingenes tilstand noen ganger kan være ubehagelig, andre ganger godt. La meg nå kjenne hvordan alt godt i skaperverket — ro, tillit, nærvær, framtidstro, godhet, storhet, harmoni osv. — strømmer inn i meg med hvert åndedrett. Velg en av disse meningsfulle kvalitetene og la den spesielt strømme inn med pusten og fylle hele meg — kropp, tanke og ånd.

Åpne for et bilde på åndedrettet akkurat nå. La dette bildet bli mer og mer fylt av ro og fred.

Kjenn hvordan dette er til velsignelse. Kjenn at mitt sinn og hele meg er velsignet.

Ideasjon

Jeg er hva jeg tenker. Så la mine tanker og hele meg bli fylt av en åndelig, eller spirituell, kvalitet. Det er ingen steder jeg må eller noe jeg bør gjøre akkurat nå. Nå er dette mitt eget sted i ro og fred. Jeg kan bare være her og fylle meg med ånd og spirituelle kvaliteter.