Menu Close

Den internasjonale psykosyntesekonferansen i Oslo september 2015

Tema: “Nøkler til arbeid med mennesker”

Hovedinnledere: Dr. Piero Ferrucci, Firenze, og Helen Palmer, leder av instituttet for psykosyntese på New Zealand

Konferanseprogrammet

Den internasjonale psykosyntesekonferansen i Oslo
26-27. september 2015 var den tredje psykosyntesekonferansen i Oslo, etter konferansene i Bjørvika 2007 og på Ekeberg i 2008. Den var også den første som ble arrangert av foreningen NFPT og vår forening i fellesskap (de to tidligere konferansene var arrangert av vår forening).

2015-konferansen ble dermed større og mer omfattende enn de foregående, med vel 100 deltakere fra mange land. Dette vi tar som en bekreftelse på psykosyntesens vitalitet og bærekraft. Nytt av året var også at tidsskriftet Psykosyntese 2015 ble utgitt for første gang og til konferansen.

Konferansen var utformet både for spesialister, utøvere og fagfolk fra andre retninger som ønsket å bli bedre kjent med psykosyntese. Aller mest var konferansen for enhver som ønsket å komme videre i sitt arbeid med psykosyntese.

En kort video med hovedinnlederne på konferansen: