Menu Close

Helen Palmer

HP

Helen Palmers hovedforedrag på konferansen

Tema for Helens arbeid på konferansen var «Psykosyntese og kultur.» Hun holdt hovedforedrag og ledet et verksted med samme tema.

Helen har ledet psykosynteseinstituttet i Auckland, New Zealand siden dets grunnleggelse i 1986. Hun er en aktiv foredragsholder og skribent, ved siden av lærergjerningen og privat praksis som psykoterapeut.

Hun er utdannet ved Institute of Psychosynthesis in London. Hun drev egen privat praksis og arbeidet med grupper i Storbritannia, før hun vendte hjem til Auckland i 1986 og grunnla psykosynteseinstituttet der sammen med sin mann Peter Hubbard. Helen er særlig interessert i hva konkrete spirituelle erfaringer kan bety for menneskers hverdagsliv.

Helen Palmers artikkel Om å være relasjonell i Aotearoa New Zealand i Psykosyntese 2015.
Standing In Our Place and Expanding the Edges, av Helen Palmer (på engelsk)

Helen Palmer:
M.A. (Dist.) LL.B. Dip. Tchg.
Diploma in Psychosynthesis Counselling (London)
Diploma in Psychosynthesis Psychotherapy (London)
Registered Psychotherapist
MNZAP (Advanced Clinical Practice) Fellow of PAnzA