Menu Close

Glem “bør”: Forestill deg “kan”!

Ofte glemmer vi det som har gjort oss virkelig godt i livet og fortsetter i stedet med å gjenta om og om igjen det som gjør oss ondt og vondt. I stedet kan vi velge å dyrke det som gjør oss godt, det som gjør oss mer lykkelige, inspirerte og tilfredse. Klikk for å lese mer…


Livs- og vekstkriser: Konstruktiv tilnærming

Menneskers lengsel etter et rikere, mer harmonisk liv fører til stadig nye former for oppvåkning og oppbrudd, gjerne forbundet med forvirring, forstyrrelser og smerte. Klikk for å lese mer…


Kjernen: “Syntese”

opposites copy

Et bra sted å begynne for å sette seg inn i hva syntese egentlig går ut på: Roberto Assagiolis banebrytende artikkel Balansering og syntese av motsetninger.


Praktisk: Aktiviserende teknikker

Female choir conductor during performance

Psykosyntesen bruker aktiviserende teknikker for å vekke, styrke og utvikle psykiske funksjoner: Sansning, emosjonell bevissthet, kreativitet, tenkning, empati, skjelneevne, intuisjon og rene spirituelle kvaliteter. Klikk for å finne ut mer (med øvelser) …


Klassisk: Freud, Jung, Assagioli

freud assagioli jung

«Som engasjert humanist gikk Assagioli videre i å utforske psykologiens grenser mot det åndelige ukjente. Mens Freud loddet sinnets dybder og Jung øynet glimt av menneskehetens gedigne skjebne i fortidens skygger, gikk Assagioli i gang med å utforske menneskets ”evige atom”. Interessert i klassisk psykologi? Les en fascinerende betraktning om forholdet mellom tre av de virkelig store i psykologiens historie.