Menu Close

Program for personlig viljearbeid

Her får du forslag om hvordan du kan starte og utvikle et viljearbeid, enten på egen hånd eller sammen med noen.

Opptrening

Nybegynnere anbefales å gjøre oppvarming, forberedende øvelser osv. om det trengs. Hvis du har behov for noen å gjøre dette sammen med, kan du prøve med en venn eller noen du kjenner som har profesjonell eller amatørisk erfaring med denne typen arbeid. Kjenner du deg psykisk ustabil så les dette først.

Vær fysisk og psykisk avspent før du går i gang med viljearbeid. Bruk egnede teknikker etter behov for å avspenne åndedrett, kropp, emosjoner og tanker. Søk kontakt med ditt eget sentrum av ren jegbevissthet (se egen trening for dette)

Viljearbeidets syklus

Aspekter av viljen (Sterk, Smidig, God, Utover det personlige, Universell)
1. Hvilke aspekter er mest utviklet og aktive i deg?
2. Hvilke er lite utviklede eller ikke utviklet i det hele tatt?

Kvaliteter i viljen (Energi – Dynamisk kraft – Intensitet; Mestring – Kontroll – Disiplin; Konsentrasjon – Oppmerksomhet – Brennpunkt – Fokus; Besluttsomhet – Bestemthet – Resolutthet – Umiddelbarhet: Iherdighet – Utholdenhet – Tålmodighet; Initiativ – Mot – Dristighet; Organisering – Integrasjon – Syntese)
3. Hvilke er litt utviklede og aktive?
4. Hvilke er utviklet og aktivisert på en ganske balansert måte?
5. Hvilke er relativt sett utviklet for mye (sammenliknet med de andre)?

Stadier i viljehandlinger (Hensikt – Formål – Mål – Vurdering – Motivasjon – Intensjon; Overveielse; Beslutning – Valg; Bekreftelse – Befaling; Planlegging og utarbeidelse av program; Styring av utførelsen)
6. Hvilke stadier av viljen er mest utviklet og fungerer best i deg?
7. Hvilke er ikke utviklet?
8. Hvilke er relativt overutviklede (sammenliknet med de andre)?

Trening og aktiv utvikling av viljen
9. Har du gjort øvelser for å utvikle viljen? Hvilke? Hva var resultatet?
10. Hvilke øvelser gjør du for tiden? Hvilke vil du gjøre i fremtiden?
11. Hvilke påvirkninger (ytre og indre) har hjulpet deg i å utvikle og bruke viljen?
12. Hvilke påvirkninger (ytre og indre) har hindret deg i å utvikle og bruke viljen?

Øvelse: Fortidig og framtidig vilje

Det er flere måter å arbeide med et sånt element eller tema på, f.eks. i refleksjon eller visualisering.

Refleksjon: åpne deg for hva dette elementet betyr for deg, har betydd, kan komme til å bety, i hvilken grad du og andre besitter og bruker dette elementet. Hvilke ord, bilder, følelser osv. som du knytter til dette elementet.

Visualisering (se også neste overskrift): Se for deg elementet så klart og tydelig som mulig. Skape det i ditt indre, kjenn dets nærvær, at dettet leddet i en viljeshandling, eller denne kvaliteten i viljen, blir virkelig for deg, at den virker i deg. Hvis du er bevandret i mer omfattende visualiseringsteknikk så gå gjennom en sånn øvelse der du fokuserer på det valgte elementet.

Etterpå kan du skrive og tegne fra øvelsen, dele med en du sitter sammen med.

Gå deretter videre, enten med å velge en annen arbeidsform eller et annet element / tema til du synes du har øvd deg nok på det du hadde behov for å øve deg på nå.

Visualisering

Bruk først grunntrening i visualisering ved behov.

Fremkall et levende og tydelig symbol på viljen. Hvis du ikke får skapt et indre bilde selv, kan du forsøke med en flammende fakkel, et fyrtårn i ulike værtyper, ild, et tårn, en fjelltopp opplyst av den oppadstigende sol, et menneske ved roret i en båt, en vognfører som styrer flere hester på en gang, en dirigent som dirigerer et orkester. Tren deg først på å visualisere i ditt indre hvis det går tregt.

Mottakende meditasjon

Åpne deg for å bekrefte for deg selv: ”La Viljen i min kjerne lede og styre livet mitt.”
Åpne deg for stille opplevelser av Viljens energi som strømmer inn i personligheten din, på alle plan (mentalt – emosjonelt – fysisk).

Øvelse: Fortidig og framtidig vilje