Menu Close

Program psykosyntesekonferansen i Oslo 2015

Seminar lørdag 26. september

Piero Ferrucci: «De syv nøklene til psykoterapi og coaching.»

Foredrag og verksteder søndag 27. september

Piero Ferrucci: «Odysseen, en psykosyntesereise i viljens verden.» Foredrag (formiddag) og verksted (ettermiddag).Helen Palmer«Psykosyntese og kultur.» Foredrag (formiddag) og verksted (ettermiddag).

Detaljert konferanseprogram

Lørdag 26. september 2015

8-10  Frokost (inkl. i konferanseprisen).

10-10:15  Velkommen, fellesmeditasjon ved Ingeborg Ramm Reber.

10:15-10:30  Orientering ved Lise Thorstensen, styremedlem Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter.

10:30-13  Seminar v/ Piero Ferrucci: «De syv nøklene til psykoterapi og coaching.» Med kaffepause.

13:00-14  Lunsj.

14-14:30  Fritid.

14:30-17:30  Seminar med Piero Ferrucci fortsetter. Med pause for ettermiddagsservering.

Søndag 27. september 2015

8-10  Frokost.

8:30-9:30 Morgenyoga med Liv Moger.

10-10:15  Velkommen, fellesmeditasjon ved Saphira Bjørnå.

10:15-10:30 Orientering ved Trond Øverland, styreleder Norsk Psykosynteseforening

10:30-11:15  Foredrag v/ Helen Palmer: «Psykosyntese og kultur.»

11:15-11:35  Pause, fri kaffebuffet & Pure Water.

11:35-12:45  Foredrag v/ Piero Ferrucci: «Odysseen, en psykosyntesereise i viljens verden.»

12:45-13  Oppsummering, avslutning av den felles konferansedelen, ved Karin Hall.

13-14  Lunsj.

14-14:30  Fritid.

14:30-17:30  Verksteder (med pause for ettermiddagsservering).
Piero Ferrucci: «Viljearbeid i coaching og psykoterapi.»
Helen Palmer: «Psykosyntese og kultur.»