Menu Close

Felles vilje

Hvis jeg hadde hatt et ego på størrelse med Eiffeltårnet, ville jeg ha vunnet så mange kollektive trofeer da? Jeg vet at folk liker å prate om dette. Og ok, jeg kommer ikke til å stå til rette for alle de historiene. Kanskje jeg heller bare vil la mine kollektive trofeer tale for seg selv. Jeg kjenner ikke til mange andre fotballspillere som har vunnet så mye. Gjør dere?
– Zlatan Ibrahimovic

Felles eller kollektiv vilje er gjennomsnittet av vilje i fellesskapet eller gruppen. En sånn kan også være bevisst eller ubevisst. En gruppe eller et samfunn kan ha mer av et aspekt av vilje — sterk, dyktig, god og høyere vilje — og mindre av et annet.

Alle slags grupperinger har felles vilje. Familier, lokalsamfunn, politiske grupperinger, nasjoner osv. Alle har de en markant vilje som enten holder utvikling tilbake eller bærer den fremover, avhengig av hva slags verdier som ligger til grunn for den felles viljen.

Mange ulike faktorer kan inngå i et arbeid med å utvikle felles mangfoldig vilje. En konstruktiv indre holdning til mangfoldet både i den enkelte og i fellesskapet står sentralt i slikt arbeid.

Ved å åpne seg for det ukjente på de ulike livsområdene ? fysisk, mentalt, økonomisk, sosialt, kulturelt, spirituelt ? og ikke bare basere seg på det velprøvde, utvikles viljen til å møte nye utfordringer og gå inn i nye endrings- og vekstfaser. Vilje til utvikling og fortsatt vekst er et kjennetegn på grupper og samfunn med sterk historisk, kulturell osv. identitet og mye vitalitet.