Menu Close

Kvaliteter i vilje

Når vi ser nærmere på mennesker som virkelig går inn for saker og ting, finner vi gjerne trekk eller kvaliteter som går igjen. Disse, som kan vi kalle viljens kvaliteter, finnes faktisk i oss alle. Det er bare det at vi ikke riktig får øye på slike kvaliteter i oss selv, men ser dem tydelig i folk som får til noe.

Når vi skal trene opp vår egen vilje, blir det nødvendig å ha disse kvalitetene i viljen noenlunde klart for oss. Da kan de vekkes, utvikles og brukes etter behov. Et første skritt er å gjøre seg kjent med hva slags kvaliteter det kan dreie seg om. Psykosyntesen opererer med 7 grunnleggende kvaliteter i vilje. Flere ord kan brukes for å betegne hver av dem:

  1. Energi—Dynamisk kraft—Intensitet
  2. Mestring—Kontroll—Disiplin
  3. Konsentrasjon—Brennpunkt—Oppmerksomhet—Fokus
  4. Besluttsomhet— Bestemthet—Resolutthet—Umiddelbarhet
  5. Iherdighet—Utholdenhet—Tålmodighet
  6. Initiativ—Mot—Dristighet
  7. Organisering—Integrasjon—Syntese

Øvelse

Sett opp en liste over dine mest typiske personlige egenskaper eller trekk. F.eks. ”snill”, ”sosial”, ”tiltaksløs” osv. Ikke fortvil om listen etter hvert inneholder motstridende ord, som f.eks. ”smart” og ”teit”; det kan være du er begge deler! Sammen med en du stoler på kan du gå over listen din for å få tilbakemelding på hvor realistisk den er; stemmer det du har satt opp med sånn som hun eller han oppfatter deg? Juster etter behov. Deretter ser du på hvordan disse typiske karaktertrekkene ved deg passer med listen over viljens kvaliteter over her. Ta for deg ett og ett persontrekk og forsøk å finne ut hvilket av dem som passer med den enkelte kvaliteten i viljen. Sorter deretter ut hvilke du opplever som tilfredsstillende utviklet og hvilke kvaliteter i viljen som du nå kanskje føler behov for å utvikle eller videreutvikle for å få en bedre samlet vilje. Listen din kan for eksempel begynne å se ut som noe sånt: Snill: nr. 5 Tålmodig (er ”overutviklet” hjemme) Smart: nr. 2 Mestring (godt utviklet på jobben) Rotete: nr. 7. Organisering (ikke veldig styr på avtaler, utilfredsstillende) osv. … Reflekter deretter over hva som kanskje kan skje med deg hvis du begynner å gjøre noe aktivt med viljen din.

En fullt utviklet vilje vet hvordan disse forskjellige kvalitetene brukes om hverandre og etter behov, og har måter å oppnå balanse mellom dem på gjennom å følge en innsiktsfull middelvei. Noen ganger kan for eksempel en best mulig gjennomføring av en viljeshandling kreve at man veier Besluttsomhet og Dristighet på den ene side mot Disiplin og Iherdighet på den andre side.
The Act of Will, R. Assagioli