Menu Close

Stadier i viljehandlinger

En viljehandling består av flere stadier eller ledd som alle krever oppmerksomhet eller bevissthet. Den følgende listen med seks slike stadier eller ledd er hentet fra R. Assagiolis bok The Act of Will. Når du klikker på dem får du informasjon med forslag til øvelser og teknikker for hvert stadium.

  1. Formål eller hensikt; mål ut fra vurdering; motivasjon eller intensjon
  2. Overveielse
  3. Valg; beslutning
  4. Bekreftelse; stadfestelse
  5. Planlegging; utarbeidelse av et program
  6. Styring av utføringen

En viljekjede er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. F.eks. er det ikke uvanlig at folk setter seg et mål for så å gå i gang med arbeidet. Kanskje finner de så vidt tid til den aller mest nødvendige planlegging før de setter i gang. Listen over her har derimot planlegging som et element i nest siste ledd i kjeden, med fire foregående ledd som alle er ganske omfattende – noen av dem med flere elementer på ett stadium.

Studer listen ovenfor og gjør deg opp en mening om hvilke av punktene du gjerne har med, og hvilke som gjerne ikke er del av dine viljeshandlinger. Gi deg tid til å reflektere over hva det kan være som gjør at det ofte blir sånn; hvilke elementer og faktorer virker inn på dine viljeshandlinger i det indre og det ytre? Forestill deg hvordan det ville være om noe av dette annerledes, med en annen balanse mellom leddene i din viljekjede. Hva skulle til for at så skal skje?

En viljehandling vil være mer eller mindre vellykket og effektiv alt etter hvor vellykket og effektivt hvert av stadiene eller leddene blir gjennomført. Og det vil være avgjørende i hvilken grad viljens kvaliteter og aspekter integreres gjennom denne viljeprosessen.

Mens større viljehandlinger nesten alltid krever omhyggelig overveielse i alle ledd og en trinnvis utførelse av hvert stadium, vil i mange hverdagslige anliggende ett og annet ledd stå mer sentralt, og kreve mer tid og innsats. Andre stadier kan kanskje fullføres på en god måte med et minimum av innsats og fokus.