Menu Close

Ulike viljer i meg

Viljearbeidet skiller mellom konflikter og samarbeid mellom viljer. Begge deler kan være konstruktivt eller destruktivt. Mye kommer an på hvor bevisste konfliktene og samarbeidene er.

Motstridende og diverse viljer har utspring i ulike sider av egen personlighet. Forskjellige personlige sider opptrer gjerne på bekostning av eller i konflikt med hverandre – enkelte sider kan dominere og kanskje stille andre helt i skyggen. Viljen i en dominerende «delpersonlighet» kan tyrannisere, svekke, skade osv. hele personligheten og forårsake langvarige forstyrrelser og konflikter også i det ytre.

Å arbeide med sine personlige sider – delpersonligheter – og deres vilje blir et praktisk verktøy for å begripe, styrke og harmonisere personlighetstrekk. Det kan dreie seg om måtene vi opptrer ulikt på f.eks. hjemme og på jobb, sosialt og alene, i kameratflokken eller som medlem av en forening osv.

Du har kanskje en eller annen gang stiftet bekjentskap med sider som «den Snille», «den Slemme», «den Sjenerte», «Skrythalsen», «Kontrollfreaken», den «Effektive» osv. Slike personlige sider eller skikkelser framtrer til ulike tider og der de passer mer eller mindre godt, med sine helt spesielle ordvalg, fakter, vanemønstre – og vilje.

På samme måte som flere av disse sidene i oss kan danne mønstre, kan en gruppe eller organisasjon også ha sine ulike sider med vilje og motivasjon. Ved å identifisere delpersonligheter og mønstre av dem i enkeltindivider og grupper, og fatte viljene i dem, kan kraften og kvalitetene i de ulike viljene samles i et sentrum – i en bevisst kjerne – der de kan styres til beste for både enkeltmennesket og fellesskapet.