Menu Close

Stjernespillet

Stjernespillet bruker stjernediagrammet som spillbrett og lar deg og en medspiller eller flere utforske og utdype personlighetens psykologi i et engasjerende og selvutviklende spill som begge bare kan vinne.

Spillet er ment som et verktøy og del av en prosess for å komme i gang med å reflektere over hva ”jeg”, ”vilje” og ”sider av meg selv”
eller ”roller jeg spiller” kan innebære i mitt liv.

Utskrift / nedlasting online

Alt i en pakke for nedlasting:
Stjernespillet 1,2 mb zip-fil. Pakk de fem filene ut og skriv ut det du trenger.

Lite spillebrett A4, for «hjemmeskriver», 300 dpi
Stort spillebrett A3, for «plakatskriver», 300 dpi
Spillebrikker 300 dpi
Spilleregler (gjengivelse av informasjonen på denne siden)
Tabell over de 7 personlighetstypene, for avansert versjon av spillet
Forberedelser

Du kan velge mellom to utgaver av spillebrettet: normal arkstørrelse (A4) eller dobbel arkstørrelse (A3). Hjemme har de fleste en skriver som tar A4 størrelse, men hvis du har mulighet til å få skrevet ut i A3 størrelse kan det være mer praktisk og gir en bedre spillefølelse. Det anbefales også å bruke tykkere ark, halvblankt fotopapir el.l. hvis det er mulig.

Dere trenger bare å skrive de tre første filene + spilleregler for å spille den enkle varianten (se nedenfor) av Stjernespillet.

Den avanserte spillevarianten (se nedenfor), der dere også bruker en tabell med personlighetstyper, forutsetter at deltakerne forstår noe av Assagiolis syv personlighetstyper (se nedenfor).

Spillbrikkene

Når du har skrevet ut spillbrikkene, klipper du dem ut så du får to sett med brikker, ett hvitt brikkesett for den ene og ett blått for den andre deltakeren.

Regler

Spillet har én enkel hovedregel: Jo mer deltakerne deler gjennom å fortelle hverandre hva deres trekk innebærer for dem, jo mer lever spillet. Sitter du mest taus og bare legger ut brikker på brettet er dette antakelig ikke spillet for deg. Åpenhet, å uttrykke seg og å være ærlig gir liv og mening til aktiviteten.

Enkel versjon

Deltakere bruker en Jeg-brikke, en Vilje-brikke og så mange dp-brikker (delpersonligheter) som dere blir enige om å bruke.

Dp-brikkene

Bruk gjerne baksiden på dp-brikkene, eller lag noen enkle dp-brikker av blankt papir, der dere etter hvert som dere spiller kan skrive navnet på dp’er som dere velger å legge ut. Da blir spillet mer oversiktlig; det blir enkelt å orientere seg etter hvert som brettet fylles opp av brikker.

Spillets gang

Begynn med at den ene deltakeren legger ut en brikke på brettet og forteller om hva som skjer. Den andre lytter oppmerksomt.
At den ene forteller mens den andre lytter, er avgjørende for at spillet skal bli noe av.
Så følger den andre opp med å legge ut sin første brikke og fortelle. Deretter legger den første deltakeren sin neste brikke, osv. til alle brikker som dere er enige om å bruke er lagt ut. Først da kan dere begynne å endre på brikker som er lagt ut, en etter en og med å formidle hva som skjer hver gang.

Merk

Ingen brikker endres før samtlige brikker er lagt ut for første gang.
Jo mer dere forteller hverandre om hva dere gjør, jo mer spiller dere spillet.
Disse to enkle reglene gir drivkraft til spillet.

Avansert versjon med de 7 personlighetstypene

Bruk de 7 personlighetstypene i tillegg til de øvrige brikkene. Da bør deltakerne vite noe om disse typene først. Du finner mye info om dem i John Cullens artikkel om psykosyntesens personlighetstyper i organisasjoner. Assagiolis egen artikkel om de syv typene er utgitt som et hefte på dansk.

Flere deltakere?

For all del! Bruk f.eks. flere sett av brikkene som finnes tilgjengelig på denne siden og merk dem med forbokstav el.l. for hver deltaker.

Det er ikke nødvendig å spille komplisert versjon for å få noe ut av dette spillet. Det holder lenge med «jeg», vilje og dp’er!