Menu Close

Viljens 1. kvalitet: Energi, dynamisk kraft, intensitet

Jeg tror veldig på flaks og jeg opplever at jo hardere jeg arbeider jo mer flaks har jeg.
– Thomas Jefferson

For noen kan det å oppdage vilje, å finne viljestyrke, være et første nødvendig skritt i viljearbeidet. Se i så fall øvelser i dette.

På den ene side er denne kvaliteten den sterke viljens naturlig fremtredende egenskap, og den egenskapen som oftest forbindes med vilje. Men den er ikke viljens eneste egenskap, og hvis den ikke koples med andre egenskaper og veies mot virkningen av andre psykologiske funksjoner, har den en tendens til å motarbeide seg selv.

Energi er en råvare som bør håndteres aktsomt:

Se over livsstilen og vanene dine. Skill mellom elementer som kan bidra til at du blir utbrent i løpet av noen år, og de som kan bidra til at du ikke blir det. Se på de to gruppene og la dette synke litt, før du skrive ned en liste over tiltak som kan minske farene for at du brenner ut og i stedet øker energien i livet ditt. Til slutt velger du tre enkle ting som du heretter vil gjøre annerledes for at dette skal skje.

Lær deg å spenne av

På den andre side har ingen av oss ubegrenset med energi og kraft. Vi bør derfor lære oss å bruke energien vår klokt.

Prøv ut ulike avspenningsteknikker over tid. Finn en eller to som er særlig gode for deg. Bruk disse teknikken alltid når du trenger det.

Når du blir god på avspenning vil du merke at du arbeider ledig til og med når du gjør mye. Det er forskjell på å arbeide godt og arbeide anspent, lær deg dette!

Alt til sin tid

Ikke utsett gjøremål som er grunnleggende for helsen, og du får mye mer energi i livet:

Spis når du er sulten, drikk før du blir tørst, sov når du er trett.

Legg opp dagen etter energimønsteret ditt. Er du A eller B-menneske? Mange har mindre energi på ettermiddagen; hvis du tenker best om morgenen så gjør husarbeid senere. Ta diskusjoner på et best mulig tidspunkt så de ikke nødvendigvis utarter osv. Du får god energi av å investere energi godt.

Energisparing

I likhet med Mor Jord har hver og en av oss en begrenset mengde energi. Lær deg å økonomisere med energien din i stedet for å sløse den bort, da har du nok kraft og intensitet når det virkelig gjelder.

Hvis du f.eks. skal i et utenbys møte kan det være en idé å ta toget i stedet for å slite deg ut ved å kjøre selv. Begynn og sett grenser for hva du ønsker og ikke ønsker å investere din energi i.

Stresshåndtering

Stress er antakelig den største energislukeren. Åpne deg for tanken om at du kan ha stressmomenter i ditt liv som du ennå ikke har tatt seriøst. Kjenn etter og sett opp en huskeliste over alarmsignaler i kroppen: hodepine, ryggproblemer, mageproblemer, søvnproblemer, uregelmessige måltider, kjører for fort, irritabilitet et sted som skyldes press på et annet, høyspent, apatisk osv.

Hver gang du blir oppmerksom på en av dine egne stressfaktorer tillater du deg å stanse opp et øyeblikk, der og da, stå i det, avspenn, for så å gå inn i situasjonen igjen på en bedre måte for deg og dine omgivelser. Øvelse gjør mester!

Kosthold

Bare innrøm det; du kunne vært bedre på dette og god mat smaker veldig godt! Ta dette med små, sikre skritt i stedet for å underkaste deg en gedigen matrevolusjon som bare blir kortvarig uansett.

Begynn med å gå ned på rene energityver, ikke spis og drikk så mye av dem når du faktisk gjør det. Fokuser i stedet på energirike matprodukter som du tar til deg oftere og mer regelmessig. Hvis du er av dem som er mye på farten, kan du gjøre det til en god vane å ha en pose frukt med ? sunnere sukker, mineraler og vitaminer i mengder! Andre stalltips: grovere brød, grønnsaker som du liker, og ikke så mye fett på en gang. Kaffe på kvelden og alkohol rett før leggetid er for de fleste ikke noe pluss dagen etter.

Mosjon i arbeidet

Store programvareselskap gjør gjerne en hel del for å få sine stillesittende utviklere til å bli mer energiske og kreative. Microsoft fikk en gang sine til å sjonglere med baller hver 2. time, visstnok med gode resultater.

Du som sitter mye i arbeidet ditt vil ha godt av å røre på deg både fysisk og mentalt med jevne mellomrom gjennom arbeidsdagen. Strekkøvelser, gå en rask tur når andre har røykepause, ha gjerne et mål med aktiviteten, som å kontakte en annen, oppleve noe meningsfullt, avslapning eller engasjement utenfor «arbeidssfæren», gjøre en fokuserings- eller meditasjonsøvelse osv.

Stimulerende rutineavbrudd, om enn kortvarige, vil sannsynligvis øke energinivået ditt og gi deg nye gode perspektiver og innfallsvinkler når du er tilbake der du slapp.