Menu Close

Viljens 7. kvalitet: Organisering, integrasjon, syntese

Visdom er kraften til å leke med motsetninger.
– R. Assagioli

Øvelse

  • Tenk på et område i livet ditt som kunne trenge litt omorganisering.
  • Tenk på et annet område som kunne trenge litt ferie fra orden, stramme tøyler og ritualer.
  • Sett deg et mål for hver av dem eller begge sammen.
  • Etter en tid sjekker du hvor godt du er kommet i gang med dette arbeidet og belønner deg selv for å ha omorganisert mer eller mindre i hvert av tilfellene

Denne kvaliteten ved viljen dreier seg om samhandling og synergi. Det er dette som gjør viljen til en unik psykologisk funksjon trekker ut den virkelig store verdien i oss: mangfoldet av de enkelte funksjonene blir større enn de er til sammen når de opptrer atskilt.

Denne kvaliteten kommer like godt til uttrykk i velfungerende enkeltpersoner som i grupper og organisasjoner med en høyere grad av forståelse av verdien av samspill; i parforhold, i alle slags sosiale grupper og over alt der mennesker kommer sammen. Vi opplever denne kvaliteten i menneskers vilje i form av empati, gjenkjennelse, kjærlighet og sosial vilje. De praktiske resultatene av viljeshandlinger der også denne kvaliteten er integrert blir bedre og mer givende:

I et videre og mer omfattende perspektiv forekommer alt liv å være en strid mellom mangfold og enhet; et arbeid og en streben etter enhet. Det er som om vi fornemmer at uansett hvordan vi tenker oss Ånd, som et guddommelig Vesen eller som kosmisk energi, så former Den – som arbeider med og i alt som er skapt – livet til orden, harmoni og skjønnhet, og forener alle vesener (noen villige, men de fleste fremdeles blinde og gjenstridige) med hverandre i kjærlighetsforbindelser, og oppnår – langsomt og stille, men kraftig og uimotståelig – den Høyeste Syntese.

Øvelse

Det finnes bare en måte å organisere den virksomheten du er en del av, og det er den måten som passer deg/dere og ditt/deres behov aller best. Eksperimenter om og om igjen til du/dere finner fram til dette, og når du har funnet det så se deg aldri tilbake, men fortsett med å utvikle deg/dere i stadig bedre måter å gjøre dette på.