Arrangementer: Sommer og høst

Hva gjør du i sommer, og i høst? Tips: Planlegg nå for psykosyntese, inspirasjon, læring, glede, kjærlighet og nye bekjentskaper!
Klikk her for mer…

Coaching: Vilje

Inspiration concept crumpled paper light bulb metaphor for good idea

Vilje har en mer sentral og uttrykt rolle i coaching enn i psykoterapi. Den rike forståelsen for vilje som psykosyntese gir, kan være et viktig bidrag til coaching, skriver Martha Crampton.

Profil: Samtaleterapeuten som utøver psykosyntese

Vibeke-Risvig-StenersenFP

«Jeg pleier å si at det er like utfordrende å trene mentalt, som å trene fysisk. Ubevist søker vi ofte ‘raske løsninger’ utenfor oss selv, mens ‘løsningene’ i virkeligheten finnes i oss.» Samtaleterapeut Vibeke Risvig Stenersen bruker psykosyntese i sin egen praksis i Sandvika. Klikk for å lese mer…

Psykosyntese: Vilje og Sjel

psykosyntese

Psykosyntese kalles psykologi med vilje og sjel. Det er en praktisk rettet psykologi som går både i dybden og i høyden — som i tillegg til kropp og sinn omfatter menneskets spirituelle sider. Les mer om hva psykosyntesen er og hva den bygger på.

Kjernen: «Syntese»?

opposites copy

Et bra sted å begynne for å sette seg inn i hva syntese i psykosyntese egentlig går ut på, er Assagiolis banebrytende artikkel Balansering og syntese av motsetninger.

Praktisk: Aktiviserende teknikker

Female choir conductor during performance

Psykosyntesen anvender aktiviserende teknikker som verktøy for å vekke, styrke og utvikle psykiske funksjoner: Sansning, emosjonell bevissthet, kreativitet, tenkning, empati, skjelneevne, intuisjon og rene transpersonlige kvaliteter. Klikk for å finne ut mer (med praktiske øvelser) …

Klassisk: Freud, Jung, Assagioli

freud assagioli jung

«Som engasjert humanist var ikke Assagioli tilfreds med de innledende bragdene, men gikk videre i å utforske psykologiens grenser mot det åndelige ukjente. Mens Freud loddet sinnets dybder og Jung øynet glimt av menneskehetens gedigne skjebne i fortidens skygger, gikk Assagioli i gang med å utforske menneskets ”evige atom”. Interessert i klassisk psykologi? Les en fascinerende betraktning om forholdet mellom tre av de virkelig store i den vestlige psykologiens historie.

Del med andre...Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn