Kaken

Kaken

Hvordan kommer våre delpersonligheter overens? Ved å lære mer om hvordan delpersonligheter forholder seg til hverandre øker vi vår forståelse av hvorfor og hvordan vi føler og gjør som vi gjør. Indre konflikt, en fragmentert følelse, depresjon, kjedsomhet, bekymring, ubeslutsomhet og liknende har gjerne røtter i våre delpersonligheters aktiviteter og måten de er mot hverandre på. Noen ganger er disse samspillene komplekse, og vi må arbeide i lengre tid for å løse dem. Men det første viktige skrittet er bevissthet. De følgende to øvelsene er laget for å hjelpe deg til å se nærmere på noen av delpersonlighetene dine og undersøke hvordan de er mot hverandre.

1. Tegn en sirkel og del den inn i ”kakestykker”, kanskje 6-8 stykker. Ha fargestifter eller tusjpenner klare. Sitt stille med kaken foran deg og reflekter et øyeblikk over de forskjellige delpersonlighetene som du er blitt klar over. (Denne klarheten kan ha kommet fra andre øvelser, som Hvem er jeg? eller Døren, fra generell refleksjon over livet ditt, eller fra hva som helst annet som du har til rådighet.)

2. Lukk øynene og forestill deg at du kaller dem frem, en etter en. Når den første kommer frem, vender du deg mot den og lar et visuelt
bilde fremkomme som uttrykker essensen eller den viktigste egenskapen i denne delpersonligheten. Se på bildet en stund før du tegner det i en av kakebitene. Gjør dette for hver delpersonlighet, til alle så nær som en av bitene er fylt av et bilde. En bit er tom for å symbolisere det til enhver tid ufullstendige og potensielle i vekstprosessen vår. La den lille sirkelen i midten også være tom, for den symboliserer senteret i bevisstheten din.

3. Hvis det er vanskelig for deg å la bildet fremkomme (og du må ikke ”se” det; det kan oppfattes som en følelse eller en idé), kan du ganske enkelt begynne med å velge en farge og la bildet danne seg mens du tegner.

4. Nå kan du bruke litt tid på å tyvlytte til tegningen din. Forestill deg at bildene snakker til hverandre og forholder seg til hverandre. Lytt og følg med. Hvem har konflikter? Er det noen som danner allianse mot andre? Hvem samarbeider? Er noen dominerende eller sjefete? Forsøker noen å gjøre til lags? Trekker seg tilbake? Hvordan er de mot hverandre?

5. Skriv ned de viktige aspektene og betydningen av det du la merke til. Og viktigst av alt, la du merke til noen mønstre som går igjen i ditt liv?

6. Nå kan du snakke med bildene og blande deg inn i samtalen. Kan du hjelpe dem med å oppfylle behovene sine på en bedre måte, å sette mer pris på hverandre, å få til mer harmoniske forhold? Oppfyller de dine behov? Hvis ikke, kan du gr eie ut saker og ting med dem?

7. Til slutt, notér alle andre viktige aspekter av måten delpersonlighetene dine forholder seg til hverandre og til deg på – og hvordan du kan være til hjelp. Det vil være nyttig å bevare tegningen og studere den over tid. Du kan til og med henge den på veggen hjemme en stund, for bildene vil bety mer med tiden, og vil også tjene som en påminnelse om at delpersonlighetene virkelig finnes.

Dialogen mellom deg og delpersonlighetene kan fortsettes gang på gang med en gradvis integrerende virkning. Etter en tid (noen uker, en måned), etter hvert som integrasjonen går videre og konstellasjonen av delpersonligheter har utviklet seg, kan du komme til å ville gjøre øvelsene igjen fra scratch, tegne en ny kake – og sammenlikne den med den foregående. Fra første utgave av det amerikanske tidsskriftet Synthesis I, 1974. Roberto Assagioli var ansvarlig redaktør og

Scroll to Top