Bruk av ord for å vekke og utvikle ønskede kvaliteter

Bruk av ord for å vekke og utvikle ønskede kvaliteter

Formålet med denne teknikken og øvelsen er å skape indre og ytre omstendigheter gjennom hvilke en kan fostre og fremme en ønsket kvalitet i en selv. Anbefales som daglig øvelse og som en del av strukturert viljearbeid.

Det følgende forslaget bruker «tålmodighet» som fokus for øvelse, men øvelsen kan brukes for andre kvaliteter og tilstander, som vågemot, bestemthet, glede osv.

Det er viktig at valget av kvalitet og bestemmelsen om å utvikle den virkelig kommer innenfra, og ikke som et «skal» eller «bør», men som noe en har valgt bevisst og fritt i videre vekst. Det er også bare når en går dypere i psyken for å finne «nerven» i ønsket om å utvikle nettopp denne kvaliteten at det avgjørende fokuset og kraften i teknikken blir virksom realitet.

 1. Vær i ro, avspent … Tenk på ideen om tålmodighet; hold begrepet godhet levende for deg og reflekter over det. Hvilke kvaliteter har det, vesen, natur, mening … Etter hvert som du utvikler innsikter, idéer, bilder eller forestillinger forbundet med dette begrepet så skriv dem ned.
 2. Vær åpen for enda flere idéer eller bilder forbundet med tålmodighet som kan dukke opp fra ditt ubevisste og skriv også disse ned. Ikke sensurer eller vurder det som kommer, det du gjør nå er en slags brainstorming hvor mest mulig kommer opp.
 3. Bli klar over verdien av tålmodighet, formålet med det, hva det kan brukes til, ikke minst i vår individualistiske, krevende verden.
 4. Bli tålmodighet fysisk. Avspenn muskler og nerver. Pust langsomt og jevnt. Tillat tålmodighet å spre seg i ansiktet ditt. Det kan være til hjelp å se deg selv med det uttrykket. Pris tålmodighet inni deg. Ønsk det.
 5. Vekk tålmodighet direkte i deg. Forestill deg at du befinner deg på et sted som får deg til å føle tålmodighet: på hytta, i et spirituelt rom, i en sval grønn lund … kanskje et sted der du en gang opplevde tålmodighet. Forsøk å kjenne dette. Gjenta ordet TÅLMODIGHET noen ganger. La tålmodighet gjennomtrenge deg til du identifiserer deg med det, hvis det er mulig for deg.
 6. Se deg selv i omstendigheter i hverdagen som tidligere har gjort deg stresset og utålmodig, kanskje med noen som ikke lever opp til dine forventninger, eller i forventning til noe som tar mer tid enn det du er klar for å vente på – og kjenn at du er tålmodig og utholdende.
 7. Bestem deg for så mye du kan å være tålmodig i dag … å være et levende eksempel på tålmodighet … å utstråle tålmodighet.
 8. Lag et skilt med ordet TÅLMODIGHET på, bruk farger og bokstaver for å uttrykke dette på best mulig måte for deg. Sett dette skiltet der du kan se det mest mulig gjennom dagen og om mulig der du trenger tålmodighet mest. Når du ser på det så husk følelsen av tålmodighet.

Denne teknikken og øvelsen kan også brukes i en større sammenheng der du kan samle det du finner brukbart; dikt, symboler, musikk, drama, kunst, fotografi, dans, biografiske artikler osv. som til sammen uttrykker tålmodighet for deg personlig.

En videre utvikling av øvelsen foreslås av Assagioli i The Act of Will:

Å være bevisst oppmerksom på ordet er en enda mer effektiv metode. Dette kan gjøres på flere måter:

 1. Gå inn i en avslappet tilstand og observer ordet oppmerksomt i et par minutter. Hvis tanker eller forestillinger forbundet med ordet dukker frem fra det ubevisste, så la dem komme og notér deg dem.
 2. Reflekter over betydningen av ordet, og notér deg resultatet.
 3. Forsøk å ”føle” den psykologiske egenskapen som ordet har, la den gjennomtrenge deg, hvis mulig, helt til du identifiserer deg med den.
 4. Når du iakttar ordet så si det høyt eller mumle det.
 5. Skriv ordet mange ganger.

Disse metodene kombinerer visuelle, auditive og motoriske forestillinger eller bilder, og øker dermed virkningen av øvelsen.

Valg av ordet som skal brukes gjøres på én av to måter: enten ved å bevisst velge et ord som svarer til den egenskapen som man ønsker å vekke og utvikle, eller ved å velge et ord på måfå fra en gruppe slike ord og bruke det som ”passord” den dagen eller for en bestemt periode. Rytmen en anvender kan enten være i form av kontinuerlig bruk av samme ord i en viss tid – en uke, en måned eller mer – fulgt av en gjentakelse etter en pause, eller rask rotasjon, det vil si bruk av et nytt ord i serien hver dag.

Valg av den ene eller andre av disse metodene avhenger ikke bare av hva den enkelte ønsker å oppnå, men også av vedkommendes psykologiske type. Så det er tilrådelig å eksperimentere met flere av dem, for så å bruke den metoden som passert best til ens egen konstitusjon, eller det som virker mest formålstjenelig.

Den følgende listen omfatter noen av de vanligst brukte fremkallende ordene (andre kan tillegges etter den enkeltes behov):

barmhjertighet ¤ besluttsomhet ¤ bestemthet ¤ beundring ¤ disiplin djervhet ¤ energi ¤ enkelhet ¤ entusiasme ¤ evighet ¤ fellesskap ¤ fornyelse ¤ forståelse ¤ fred ¤ fredfullhet ¤ frigjøring ¤ frihet ¤ glede godhet ¤ godvilje ¤ harmoni ¤ helhet ¤ humor ¤ iherdighet ¤ initiativ ¤ inkluderende ¤ innsiktsfullhet ¤ integrasjon ¤ kjærlighet ¤ kraft ¤ kreativitet ¤ livskraft ¤ lykksalighet ¤ lys ¤ mot ¤ oppmerksomhet ¤ orden ¤ positivitet ¤ resolutthet ¤ ro ¤ samarbeid ¤ sannhet ¤ sjenerøsitet ¤ skjønnhet ¤ stillhet ¤ syntese ¤ takknemlighet ¤ taushet ¤ tilstedeværelse ¤ tjeneste ¤ tro ¤ tålmodighet ¤ uendelighet ¤ uforstyrrethet ¤ under ¤ universalitet ¤ urokkelighet ¤ utholdenhet ¤ vennskap ¤ verdsettelse ¤ vilje ¤ virkelighet ¤ visdom

Merk: Enkelte kan oppleve denne teknikken som negativ; de blir bare mer utålmodige, stressede, anspente osv. av det. Dette er vanligvis en indikasjon på at en eller flere negative følelser hindrer utviklingen av den ønskede kvaliteten, og det blir gjerne merkbart i øvelsens punkt 6. Hvis den negative reaksjonen er sterk er det best å ta en pause i øvelsen og i stedet utforske de negative følelsene som har inntrådt og forløse dem vha. egnede teknikker. Deretter kan øvelsen gjenopptas med en ytterligere verdi ettersom en positiv og ønsket kvalitet nå fyller det psykologiske «rommet» som forløsningen av de(n) negative følelsen(e) har etterlatt seg.

Scroll to Top