Kveldsgjennomgangen i delpersonlighetsarbeid

Kveldsgjennomgangen i delpersonlighetsarbeid

Hva skjer i livet ditt? Gir du deg selv tid til virkelig å se etter? Mange av oss følger nøye med på hvordan vi bruker pengene våre, men har bare en vag anelse om hvordan vi bruker tiden vår. Moderne psykologi har vist at vi lever våre liv mer ubevisst enn vi tror. Men vi kan også øke bevisstheten vår. Etterhvert som vi blir mer bevisst hvordan vi lever livet vårt, kan vi også bli mer klar over andre muligheter og alternativer. Økt bevissthet øker også vår evne til å leve etter eget ønske, uten at vaner, redsler og fortiden hindrer oss.

Kveldsgjennomgangen er en teknikk for å øke denne bevisstheten. Denne øvelsen kan synes å være litt enkel og selvsagt, men skinnet bedrar – dette er en veldig kraftig øvelse, som skjærer igjennom alle slags vage forestillinger om hvordan livet ditt går, slik at du på en mer helhetlig måte kan møte og forstå det som egentlig skjer. Den grunnleggende teknikken er som følger:

1. Når dagen er over, helst akkurat før du skal legge deg, finner du deg et stille sted hvor du kan være uforstyrret.

2. Lukk øynene, slapp av i hele kroppen, la følelsene falle til ro, og la også tankene komme til ro så mye som mulig. Sinnet ditt bør være stille og mottakelig, men årvåkent.

3. Gå igjennom dagen din, spill igjennom den som en film, men baklengs fra der du er akkurat nå, til sent på kvelden, til tidligere på kvelden, til ettermiddagen og så videre til da du våknet om morgenen.

4. Gjennom hele denne opplevelsen er det viktig å ha en så objektiv, avmålt, ukritisk iakttakende, rolig og klar holdning som mulig til det å registrere dagens hendelser, uten å bli verken opprømt av en medgang eller deprimert og trist av en fiasko. Målet er ikke å gjenoppleve erfaringen, men å registrere dagens mønstre og betydning ukritisk i bevisstheten.

5. Til slutt skriver du ned dine generelle inntrykk av det som skjedde og spesielt det du måtte ha lært av dette. Det er mange varianter av kveldsgjennomgangen. Slik som den nettopp ble beskrevet er denveldig effektiv for å få en klarere oppfatning av helheten i livet vårt. Den kan også modifiseres til å fokusere på et bestemt aspekt som akkurat nå trenger særlig oppmerksomhet. Ett av disse er delpersonligheter.

Et viktig anvendelsesområde for kveldsgjennomgangen er arbeidet med delpersonligheter. I gjennomgangen kan du fokusere på spørsmål som disse:

  • Hvilke delpersonligheter var dominerende i dag?
  • Hva slags omstendigheter (indre eller ytre) fikk dem til å dukke opp eller trekke seg tilbake?
  • Kom noen av delpersonlighetene dine i konflikt med hverandre?
  • Hvor mye hjalp eller hindret delpersonlighetene deg i å gjøre det du ønsket? Hvem satt i førersetet?

Kveldsgjennomgangen kan brukes for å komme i kontakt med et mylder av delpersonligheter, eller den kan brukes for å fokusere på en eller to som trenger særlig oppmerksomhet.

Ofte når vi går i gang med å arbeide med delpersonligheter har vi en klar oppfatning av hvem som virkelig er mest dominerende. En klient, en middelaldrende forretningsmann, oppdager (i en veiledet meditasjon) en delpersonlighet som han kalte ”den åndelig søkende”. Den søkende var veldig oppbrakt fordi, hevdet han, en annen delpersonlighet, ”materialisten”, dominerte og styrte alt, og unnlot å gi ham noe rom. Under den påfølgende drøftingen sa klienten at han ikke kunne forstå hvorfor den søkende var så oppbragt. Kanskje den søkende var for kritisk eller krevende. Klienten følte ikke at materialisten var for dominerende i det hele tatt, så veilederen foreslo at han burde gjøre en kveldsgjennomgang, der han skulle fokusere på de delpersonlighetene som hadde vært mest aktive gjennom dagen. To uker senere kom han tilbake helt overveldet av oppdagelsen av at materialisten virkelig hadde vist seg å være hans mest dominerende delpersonlighet, som tok stort sett all hans tid og energi og i det hele tatt la seg opp i enhver aktivitet som materialisten ikke verdsatte. Etter å ha erkjent hvor mye innflytelse materialisten hadde, ble klienten motivert til å gjøre det som var nødvendig for å endre situasjonen, og ble da i stand til å gi tid og rom i sitt liv for den åndelig søkende.

Ta vare på tiden din

Et område som gjerne trenger oppmerksomhet er tidsplanlegging. Hvor mange mennesker føler at livet deres ikke er som det kunne vært bare fordi ”tiden ikke strekker til.” Vi bruker selvsagt mye tid på ting som er viktige eller nødvendige – som vi ikke kan eller ikke ønsker å utelate – arbeid, omsorg, søvn, mat. Men mange minutter og til og med timer hver dag blir brukt, med eller uten vårt vitende, på mindre viktige eller rett ut sagt trivielle aktiviteter som vi ikke velger bevisst å gjøre, men som vi nesten automatisk tillater oss selv å skli inn i, enten som en følge av ytre press eller i ren vanemessig rutine. Det er nyttig å innse at fra og med dette øyeblikk har vi alltid en ubegrenset mengde tid foran oss. Spørsmålet – og kilden til problemet – er hvordan vi velger å bruke den.

Kveldsgjennomgangen er en ideell teknikk for å bli mer oppmerksom på hvordan du velger å bruke tiden din. En ung kvinne som opplevde å ha betydelige konflikter på dette med at ”tiden ikke strakk til” for henne følte at hun måtte utelate en av de to viktigste aktivitetene i sitt liv, og var dypt splittet over hvilken hun skulle velge. Hun forsøkte med kveldsgjennomgangen, og fokuserte

Andre bruksområder

Kveldsgjennomgangen kan brukes for å utvide vår bevissthet om nær sagt alt som er vesentlig for vår vekst. En som gjerne overser eller fortrenger følelser kan gå igjennom dagen for å lete etter følelsesmessige opplevelser og på den måten bli dem mer bevisst. Noen som i alt for stor grad holder sin energi igjen kan se etter øyeblikk der han eller hun holdt igjen, og hvilke følelser som fikk han eller
henne til å gjøre dette – når holdt han eller hun igjen, hva holdt han eller hun igjen? Ved å øke bevisstheten øker han eller hun antallet alternativer, mulighetene for å prøve ut ny atferd.

Kveldsgjennomgangen kan også være til hjelp for å utvikle ønskede egenskaper, som klarhet, åpenhet eller mot. Det å gå igjennom de gangene i løpet av dagen da vi var i stand til å uttrykke disse egenskapene vil hjelpe oss til å forstå og sette mer pris på dem, og vil hjelpe oss til å forstå under hvilke omstendigheter og i hvilke situasjoner det er vanskelig for oss å uttrykke dem.

Mønstre å passe seg for

Det vanligste mønsteret å være på vakt overfor når en bruker kveldsgjennomganger er den tendensen vi alle har til å reagere følelsesmessig på en gjennomgang av dagen vår. Som nevnt må vi i denne øvelsen styre unna å bli opprømt over en medgang, eller deprimert og ulykkelig over det vi ser som en fiasko. Slik følelsesmessig innblanding i øvelsen kommer i veien for dens hensikt – den rolige og objektive registreringen av bevissthet om dagens mønster og mening. Når disse følelsene dukker opp kan vi minne oss på nok en gang å skifte fokus, forsiktig, til stillingen som den objektive iakttakeren. Hvis det er veldig vanskelig eller umulig for deg å opprettholde stillingen som iakttakeren, er det best å utsette denne øvelsen og i stedet øve seg på å innta stillingen som iakttaker på ulike tidspunkt gjennom dagen. Når du har oppnådd en viss ferdighet i dette, kan du prøve øvelsen igjen.

Noen har en så sterk indre kritiker at det er umulig for dem å gå igjennom dagen uten konstant å dømme og vurdere handlingene sine. I slike tilfelle kan det være best å utsette kveldsgjennomgangen og i stedet arbeide med deres kritiske delpersonlighet. Etter en tid kan kveldsgjennomgangen bli nyttig i dette arbeidet. Når en arbeider med en kritisk delpersonlighet som bare ser fiasko, kan en for eksempel foreta en kveldsgjennomgang, i skriftlig form, for å se etter medgang. På denne måten kan kveldsgjennomgangen brukes for å bryte ned delpersonlighetens forstyrrede oppfatningsevne.

Folk som er overdrevent innadvendte, som tilbring er for mye av sin tid i sin indre verden, kan ha godt av å ikke legge mer vekt på subjektive opplevelser. Av den grunn er kveldsgjennomgangen generelt ikke noe for dem. Til tider kan det derimot være nyttig å legge stor vekt på å merke seg dagens ytre aktiviteter. Slik kan vedkommende øke sin oppmerksomhet på og interesse for den ”ytre” verden.

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte bør jeg gjøre kveldsgjennomgangen?
En gang pr.dag, helst om kvelden. Når du gjør kveldsgjennomgangen over noen uker, vil du skape en kontinuitet slik at du kan iaktta større mønstre og langsiktige trender som ellers ikke er tydelige.

Hvor lang tid tar dette vanligvis?
Dette avhenger av hvor dypt du ønsker å gå. Den grunnleggende gjennomgangen – en rask reprise av dagens hendelser for å øke din gene relle bevissthet – tar vanligvis mindre enn fem minutter. Du kan også bruke den som et daglig ”verksted” der du kan foreta noen dypere undersøkelser av et særlig mønster eller en delpersonlighet, hvilket kan kreve noe mer tid.

Hva skal jeg skrive ned i min arbeidsbok etterpå?
Foruten å skrive notater om det området du holder på å utforske, kan det være du vil skrive ned generelle inntrykk og ikke minst det nye eller overraskende som måtte komme inn i bevisstheten din, som du ikke hadde sett klart tidligere på dagen. Formålet med denne øvelsen er å øke din bevissthet. Og etterhvert som du får ny innsikt vil det være til hjelp å skrive for å styrke og konsolidere den.

Hvorfor kjøres dagen baklengs i stedet for forlengs?
Erfaringen viser at det å gjennomgå dagen fra kveld til morgen, selv om dette ikke er helt avgjørende, er mer effektiv. Det virker også som om sinnet lettere viser frem lagrede opplevelser på denne måten, og at det derfor er enklere på denne måten. Folk som har vært nær ved å dø har fortalt at de så hele livet sitt ”passere revy”, baklengs gjennom årene. Denne bevegelsen baklengs som en måte å utforske på utgjør også et betydelig element i psykoterapi. Vi begynner med vår nåværende tilstand og, etterhvert som vil utforsker den underliggende dynamikken, beveger vi oss bakover til tidligere tidspersioder. Fra første utgave av det amerikanske tidsskriftet Synthesis I, 1974. Roberto Assagioli var ansvarlig redaktør og redakt

Scroll to Top