Menu Close

Styret

Pr. april 2022

Styrets e-post: info@psykosyntese.net

Inger-Marie Flølo Hawkins, leder
970 76 623 | floehawk@online.no

Tom Rysstad, nestleder
913 40 708 |tom@mirmar.no

Ellen-Kathrine Mathisen, kasserer
| ek.mathisen@outlook.com

Ingeborg Ramm Reber, styremedlem
479 05 171 | ingeborg@godsamtale.no

Mette Gravdal, styremedlem
900 10 175 | mette.gravdal@gmail.com

Gry Hænes, styremedlem
464 23 305 | gryhenaes@outlook.com

Elsbeth Monsen, styremedlem
926 22 689 | elsmon@online.no

Katrine Finne, varamedlem
930 33 428 | katrine.finne@gmail.com