Journalføring

Journalføring er et krav hos myndighetene og forsikringsselskap for å ha momsfritak (selv om det for øyeblikket ikke gis mva-fritak for våre tjenester).

Kort om journalføring:

  • 30 dager før journalføring tar til må terapeuten melde fra til Datatilsynet, deretter hvert 3 år, eller før dersom virksomheten endres
  • Innhente samtykke hos klient (spørreskjema)
  • Skrive journal for alle klienter
  • Oppbevare papirer og dokumenter i minst 10 år
  • Dokumenter skal låses vekk (gjøres utilgjengelig for andre)
  • PC og data skal tas back-up av og lagres separat og utilgjengelig for andre (passordbeskyttet)
  • Inneha sikkerhetsrutiner og kunne vise til disse ved inspeksjon
  • Utøvere plikter å gjøre seg kjent med alle lover og regler, og er personlig ansvarlig for sin virksomhet.

Last ned dokument her om lover og plikter for utøvere og medlemmer av foreningen. Dette skrivet er alle terapeuter som ønsker momsfritak pliktig til å gjøre seg kjent med og utøve sine tjenester deretter.

Dokumentasjonsveileder for journalføring fra Saborg

Hva skal journalen inneholde?

Lovdatas forskrift om pasientjournal

Informasjon om Pasienters rettigheter, HOD

Om pasientjournalen og psykologens journalplikt (som terapeuter ligger vi tett opp i psykologers plikter til journalføring). Juridisk utredning 2009

Scroll to Top