Identifikasjon med viljen

Identifikasjon med viljen

Et viktig moment i bruken av indre stadfestelser, det vil si å rette befalinger mot de forskjellige psykiske funksjonene (tanke, forestillingsevne osv.), er å gjøre dette fra en viss ”indre avstand”, ”ovenfra” for å si det sånn, uten å identifisere seg med dem. I stedet, tatt i betraktning den nære forbindelsen mellom ”jeget”, senteret for selvbevissthet, og viljen, som vist i diagrammet over de psykiske funksjonene, kan man med fordel identifisere seg med viljen sin.

Utover det å bruke affirmasjoner i forbindelse med ulike former for viljeshandlinger, er det mest virkningsfullt å bruke det som kan kalles den grunnleggende, essensielle affirmasjonen:

JEG ER EN VILJE; JEG ER EN BEVISST, MEKTIG, DYNAMISK VILJE

Og også den nære forbindelse mellom viljen, jeget og kjærlighet kan fremheves med affirmasjon:

JEG ER ET LEVENDE, KJÆRLIG, VILLENDE JEG

Scroll to Top