OM NPF

Norsk Psykosynteseforening (NPF) er en uavhengig interesseforening, uten tilknytning til noen
institusjon eller kommersielle interesser.

Foreningens primære formål er å fremme psykosyntese gjennom blant annet å:

  • Virke for å utbre kjennskap til psykosyntese.
  • Bidra til medlemmenes faglige utvikling og kompetanse.
  • Arbeide for å styrke de profesjonelle medlemmenes kår og status.
  • Utvikle kontakter og samarbeid med aktuelle enkeltpersoner og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Foreningen arrangerer fagkvelder, seminarer, konferanser og er delaktig i å spre kunnskap, bygge kompetanse og videreutvikle psykosyntese i Norge.

Vår medlemsmasse består av både utøvende terapeuter og coacher, så vel som studenter og andre som har et hjerte for psykosyntesen.

Vi har vedtekter og etiske retningslinjer godkjent av årsmøtet, og våre utøvende coacher og terapeuter tilbys ansvarsforsikring gjennom foreningen. Et system for profesjonell faglig oppdatering (PFO) er også etablert for våre utøvende medlemmer.

Vi har et aktivt styre som arbeider for medlemmenes interesser, felleskap og faglige utvikling.

Kontakt oss på:

info@psykosyntese.net
Organisasjonsnummer 988 698 679
Bankkonto 6039 05 91252

Vedtekter
Etiske retningslinjer

Scroll to Top