Oppmerksomhetsblunking

Oppmerksomhetsblunking

Har du noen gang lurt på hvordan du kan bli mer nærværende? Eller en bedre lytter og observatør? Eller ganske enkelt mer tilstede i livet? Hjelpen er ikke langt unna. Forskere har nemlig funnet ut at regelmessig meditasjon og annen enkel mental trening styrker evnen til oppmerksomhet og nærvær.

En avgjørende egenskap for å kunne være nærværende er evne til å kunne oppfatte og håndtere sanseinntrykk — ord, tonefall, skiftende ansiktsuttrykk, kroppsspråk osv. Menneskets evne til å prosessere slik informasjon er begrenset, noe som gir seg uttrykk i såkalt oppmerksomhetsblunking. Dette lange ordet betyr ganske enkelt at oppmerksomheten «blunker» på samme måte som øyet gjør det når det har behov for å lukke seg.

Hvis for eksempel bilder av en puddel og en terrier vises midt i en serie med 20 kattebilder med mindre enn et halvt sekunds mellomrom, vil de fleste ikke oppfatte den andre hunden. Hjernen deres har ”blunket”.

Forskere forklarer denne blindheten med skjev fordeling av oppmerksomhetsressurser. Vi bruker som regel mer evne enn det vi trenger på å håndtere den første viktige informasjonen. Dermed blir det ikke nok igjen for å kunne oppfatte også nr. 2. Men det er ikke alltid slik, og det at de fleste av oss enkelte ganger kan oppfatte også den viktige informasjonen nr. 2 fikk forskerne i et amerikansk-hollandsk samarbeidsprosjekt (se kilde nederst) til å undre på om denne evnen kanskje kan trenes opp.

Sorteringstrening

Forskerne fant at fokusert meditasjon over tre måneder førte til at informasjon nr. 1 kunne håndteres tilfredsstillende med mindre hjernekapasitet enn før, slik at utøverne oftere kunne oppfatte også informasjon nr. 2 godt. Konklusjonen på undersøkelsen ble at meditasjonstrening øker evnen til å håndtere oppgaver som fordrer en utviklet grad av evne til oppmerksomhet.

Meditasjon innebærer å trene oppmerksomheten. I mange former for meditasjon trener man på å sortere ut mer eller mindre formålstjenelig informasjon blant all den informasjon som bombarderer sanseapparatet. Man sitter f.eks. stille, oppmerksom på åndedrettet, og konsentrerer seg om å gi slipp på uønskede tanker for i stedet å fokusere på det en ønsker å samle seg om. En slik enkel prosess styrker den naturlige evnen til å ta til seg relevant informasjon med ustresset, avspent oppmerksomhet.

Erfaring viser at en hel del som begynner med systematisk meditasjon også slutter med det. Ikke sjelden blir utøvelsen «bare borte» i en travel hverdag. Spørsmålet er om ikke hverdagen ville blitt mer oversiktlig og mindre ”travel” hvis meditasjonen hadde vedvart og kunne føre til at ”oppmerksomhetsblunkingen” ble mindre plasskrevende.

Copyright Trond Øverland 2014

Scroll to Top