Teknikk for å fremkalle gode mellommenneskelige forhold ved hjelp av forestillingsevnen

Teknikk for å fremkalle gode mellommenneskelige forhold ved hjelp av forestillingsevnen

God vilje handler om oss selv, og om oss selv og andre. Når vi ser at en dyktig vilje er svært godt utviklet uten nødvendigvis å være helt god kan det være noe mangelfullt i evnen til å utvikle mellommenneskelige forhold som hindrer den viljen i å gå videre fra kun å være sterk og dyktig til å bli virkelig god. Den følgende teknikken kan være til hjelp i slike tilfeller.

Det kan dreie seg om å gjennomføre spesielt vanskelige eller fryktede handlinger, leve i gode harmoniske forhold til andre, og andre mer utfordrende sosiale utfordringer. Det kan også være at vi innimellom ganske enkelt strever med utviklingen av bevisstheten om våre egne holdninger til oss selv, og trenger mer tid og krefter for å kunne endre dem til mer konstruktive og virkelighetsnære holdninger.

Formålet med denne teknikken er å bli i stand til å oppnå bedre indre holdninger til andre mennesker, og være i stand til å utføre planlagte handlinger som involverer andre, på en god måte. En må gjennom to stadier for å oppnå dette. Først må en eliminere bevisste eller ubevisste hindringer som står i vene for evnen til fritt å oppnå denne rette indre holdningen. Dette omfatter ikke bare utviklingen av ønskelige holdninger til andre mennesker, men også utviklingen av ønskelige holdninger til en selv. Det andre stadiet er en gradvis trening i å utvikle dyktighet i omgang med andre.

Begrunnelsen for det første stadiet, for å eliminere hindringer, er den samme som for katarsisteknikken, det vil si å eliminere gjennom å gi uttrykk for emosjonelle spenninger som finnes enten i det ubevisste og/eller i det bevisste. Dette kan innebære noe mer enn ren katarsis, nemlig en forståelse av de negative emosjonene osv.

Begrunnelsen for det andre stadiet er de kreative virkningene av fantasifull visualisering og fremkallingen av positive bilder. Disse skaper ”modellen” og vekker impulsen til en vellykket handling.

Eksempelet her handler om eksamensangst og ønsket om å kunne gjennomføre eksamen uten angst og bekymring. Du kan selv sette inn et annet aktuelt problem eller utfordring, og følge den samme prosedyren gjennom teknikken for dette.

Det første skrittet er at den det gjelder beskriver med ord – så nøyaktig og detaljert som mulig – hva som skal gjøres. I vårt tenkte tilfelle er det en muntlig skoleeksamen. Beskriv bygningen og rommet der eksamenen skal foregå, og kom med så mange detaljer som mulig om eksaminator, faget det holdes eksamen i, de mulige spørsmålene som kan bli stilt osv.

Etter at denne beskrivelsen er gitt, legger du deg komfortabelt på ryggen. Slapp av ved hjelp av en avslapningsøvelse som den andre gjerne kan guide deg gjennom. Når en viss grad av avslapning er oppnådd, gjentar den andre beskrivelsen av eksamenen, realistisk fra A til Å. Din oppgave er nå å forestille deg hendelsen livaktig, som om du faktisk befinner seg i den. Slipp reaksjonene dine løs uten hemninger. Det vil si alle reaksjoner vekket av forestillingen om å leve deg gjennom eksamen, dine egne emosjonelle tilstander og de medfølgende psykosomatiske reaksjonene som skjelving, svetting osv. Dette fungerer som katarsis. Ikke prøv å være objektiv eller rasjonell («Dette virker jo helt sprøtt … så ille blir det jo ikke»), men høyst subjektiv.

Gjenta dette etter et par dager og siden så mange ganger det tar inntil reaksjonene blir mindre og mindre intense, og de til slutt forsvinner av seg selv eller blir veldig svake. Dette avslutter teknikkens første stadium, som kan kalles ”forestillende avsensitivisering”. Da er du kommet så langt at du kan forberede deg på faktisk å møte den tidligere fryktede ildprøven.

Dette andre stadiet kalles ”visualiseringen av den ønskede innstillingen og vellykket utførelse”. Dette skjer imidlertid ofte av seg selv, for i de siste gjentakelsene i det første stadiet vil du spontant merke at du allerede har fått den riktige innstillingen, det vil si at du kan forestille deg å ta eksamen på en behersket og sikker måte, og uten noen form for emosjonell reaksjon. Når dette skjer spontant, vitner det om at de negative emosjonene allerede er eliminert.

Denne fremgangsmåten, med sine to stadier, kan modifiseres eller tilrettelegges for andre situasjoner, som mellommenneskelige forhold til foreldre eller til overordnede, som kan vekke om ikke angst, så i hvert fall sinne og aggressivitet.

Ved slike problemer eller utfordringer er det særlig nyttig å visualisere seg selv i alle slags mellommenneskelige forhold med foreldre, sjefer, personer av det motsatte kjønn osv. I disse tilfellene er det tilrådelig å ligge på ryggen, slik at alle slags følelsesreaksjoner får strømme fritt. Og bare etter at dette er blitt opplevd gjennom flere sesjoner, kan en sitte, og begynne mer spesifikt å visualisere den ønskede innstillingen og forholdene slik en helst vil ha dem.

Ovenstående teknikk er hentet fra Psychosynthesis, av Roberto Assagioli

Scroll to Top