Psykosyntese 2015

Psykosyntese 2015

En mengde gode psykosynteseforfattere bidro til Psykosyntese 2015. Mye av innholdet var nyskrevet, resten klassikere som ikke tidligere var utgitt på norsk. 140 sider. Ypperlig som litteratur, referansekilde, kontaktverktøy, for bibliotek, gave, souvenir, venteromslektyre, osv.

Ta kontakt med foreningen for å høre om det fremdeles finnes eksemplarer igjen til salgs.

Forfattere og skribenter, i tillegg til redaksjonelt stoff fra det norske psykosyntesemiljøet:


Klikk for å se hvem som er hvem…

Martha Crampton, «Styrking av viljen i livscoaching»
Piero Ferrucci, Firenze, pieroferrucci.it/: Intervju: «Demokratisk vilje og kraften i en god historie»
Penelope Andrade, San Diego, California, emotionalmedicinerx.com: «Om å velge kroppsliggjøring»
Roberto Assagioli, «Det overbevisste»
Eva Sanner, Göteborg, evasanner.se: «Psykosyntese og nye utfordringer»
Keith Silvester, London, keithsilvester.com: «Integritet»
Liv Grendstad, Kristiansand, META-Senter: «Den som har begge beina godt plantet i bakken står stille»
Ulla Andrén, Göteborg,  www.pedagogiskresurs.se: «Mitt besøk på Casa Assagioli»
Mariann Marthinussen, Oslo, HumaNova Utdanning: «Coaching basert på de 7 livstrømmer – en transpersonlig prosess»
Helen Palmer, Auckland, psychosynthesis.co.nz: «Å være relasjonell i Aotearoa New Zealand»
Kenneth Sørensen, Oslo/København, Norsk Institutt for Psykosyntese: «Nærværs- og viljebasert psykosynteseterapi»
Thomas Yeomans, Colrain, Massachusets, concordinstitute.org: «Sjelesår og psykoterapi»
Molly Young Brown, Mt. Shasta, California, mollyyoungbrown.com: «Psykosyntese for det store vendepunktet»

Utgivere:
Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter
Norsk Psykosynteseforening
META-Senter, Kristiansand
Norsk Institutt for Psykosyntese
HumaNova Utdanning

Scroll to Top