Lese for å komme i kontakt med vilje

Lese for å komme i kontakt med vilje

Det anbefales å lese egnet litteratur i kombinasjon med grunnleggende viljeøvelse. I The Act of Will skriver Assagioli:

En anbefalt teknikk for å komme i kontakt med og kjenne vilje i seg selv, er å lese litteratur som får frem og forsterker følelsene for og beslutningen om å utvikle vilje. Lesestoffet behøver ikke å være fra noe noen har skrevet om vilje, men heller noe inspirerende og sterkt om og av mennesker som har gjort betydelige ting i livet:

Lesestoffet bør være av en oppmuntrende, positiv og dynamisk karakter, og typisk vekke selvstendighet og oppildne til handling. Svært egnet i så måte er biografier om store personligheter som har utvist stor viljestyrke, og bøker og artikler ment for å vekke de indre energiene. Men for å dra full nytte av slik lesing må den skje på en særskilt måte. Les langsomt, med full og hel oppmerksomhet, og marker de avsnittene som gjør inntrykk på deg, og skriv av de som er mest slående eller som forekommer å være av særlig betydning for deg. Det følgende sitatet fra Emersons ”Selvstendighet”* har vært til nytte for mange:

“Det kommer til et punkt i alle menneskers læring når en innser at misunnelse er uvitenhet; at etterlikning er selvmord, at en må ta seg selv på godt og vondt som den en er; at selv om hele verden er fullt av goder så vil ikke et grann nærende korn komme til en av seg selv, men bare gjennom hardt arbeid på det stedet en er satt til å dyrke. Hver og en har en unik kraft i seg, og bare en selv vet hva en kan gjøre, og en vet det ikke før en har forsøkt.”

* Ralph Waldo Emerson skrev dette essayet i 1841.

Scroll to Top