De mange selvenes dans

De mange selvenes dans

En annen måte å fortsette dialogen mellom deg og delpersonlighetene dine på presenteres i den følgende øvelsen, dansen. Denne øvelsen høyner bevisstheten om delpersonlighetene i kaken, og bringer kroppen inn som et kommunikasjonsmiddel.

1. Stå et sted der du har rom for å bevege deg rundt. Bli oppmerksom på åndedrettet ditt uten å forsøke å endre det. La rytmen av åndedrettet ditt gradvis stilne og avslappe deg. Forestill deg nå at du står i midten av kakediagrammet og at delpersonlighetene står rundt deg. Utforsk hver og en av dem etter tur på denne måten:

2. Gå inn i en delpersonlighets rom og vær i kroppen som den uttrykker seg i sin typiske tilstand. Hvis dette for eksempel var et angstfylt barn, kunne du sitte sammenkrøpet med hendene over ansiktet; hvis det var en hov modig dronning eller konge kunne du stå bydende og standhaftig.

3. Overdriv stillingen og føl dens kvalitet og vesen i kroppen og følelsene dine.

4. Gi fra deg en lyd som forekommer deg å passe til denne stillingen. Lyden behøver ikke å være et ord, men den kan være det.

5. Lag lyden flere ganger, høylydt. Opplev gjenklangen dens i kroppen og følelsene dine.

6. Forlat langsomt delpersonligheten og gå tilbake til senteret. Bli oppmerksom på åndedrettet ditt igjen. Stå i en stilling som er fylt av balanse, ro og stillhet. Så kan du gå inn i en annen delpersonlighets rom.

7. Gjør dette med hver delpersonlighet. Når du er kommet tilbake til senteret siste gang, kan du reflektere rolig et øyeblikk på hver delpersonlighet. Så kan du bevege deg i ditt eget tempo og rytme fra senteret til en delpersonlighet og tilbake, mens du skaper en ”dans” mellom de mange selvene og senteret. Både bevegelse og lyder vil koreografere dansen med delpersonlighetene, rundt i et forhold til senteret av bevissthet. Dette er en mektig og
integrerende opplevelse. La nå dansen avta. Gå tilbake til senteret.

Jording

Skriv om opplevelsen. Var det lett eller vanskelig å bevege seg inn og ut av delpersonlighetens rom? Hva nytt lærte du? Hvorfor opptrer disse samme mønstrene i ditt daglige liv? Trenger noen av dem å forandres? Hvordan?

Mønstre å være på vakt overfor: Den sanne iakttakeren inni oss, vårt ”senter”, er ikke kritisk. Det er objektivt og vist, og forstår at våre delpersonligheters behov (men ikke nødvendigvis deres ønsker) er gyldige og legitime. Hvis du merker at du er forarget eller dømmende når du opptrer som iakttakeren i kaken, eller som senteret i dansen, så ta et steg bakover og betrakt denne kritiske siden av deg selv som ytterligere en delpersonlighet. Hvis du fortsatt har vanskeligheter med dette, så kan du avbryte øvelsen for å gjenoppta den senere etter at du har arbeidet litt med kritikeren i deg (se dørøvelsen og kveldsgjennomgangen).Fra første utgave av det amerikanske tidsskriftet Synthesis I, 1974. Roberto Assagioli var ansvarlig redaktør og redaktør var James Vargiu, som hadde studert under Assagioli i Firenze. I flere år utdannet og veiledet Vargiu terapeuter i psykosyntese, og ledet Psychosynthesis Institute, Palo Alto, California. Copyright 1974 The Psychosynthesis Press, California. Oversatt og gjort tilgjengelig med tillatelse. Oversatt av Trond Øverland.

Scroll to Top