Etisk råd

Etisk råd skal bistå både medlemmer og klienter med råd og veiledning.

Medlemmer kan kontakte Etisk råd for bistand i etiske problemstillinger.

Klienter kan kontakte Etisk råd dersom de ønsker å fremsette en klage på våre medlemmer.

Hvis dette er tilfelle ber vi deg sende skriftlig klage til vårt etiske råd ved leder.

Rådet består i 2019 av:

Elizabeth Vindenes
E-post: elvinden@online.no
Lill Stella Høslom
E-post: stellas.humanharmony@gmail.com
Grete Bentseng
E-post: samtalegrete@gmail.com