Meny Lukk

Etisk råd

Etisk råd skal bistå både medlemmer og klienter med råd og veiledning.

Medlemmer kan kontakte Etisk råd for bistand i etiske problemstillinger.

Klienter kan kontakte Etisk råd dersom de ønsker å fremsette en klage på våre medlemmer.

Hvis dette er tilfelle ber vi deg sende skriftlig klage til vårt etiske råd ved leder.

Rådet består i 2021av:

Lill Stella Høslom
Epost: stellas.humanharmony@gmail.com
Gry Henæs
Epost: gryhenaes@outlook.com 
Asgjerd Waagaard Fodnæss
Epost: asgjerdh@hotmail.com