Bli medlem av foreningen!

Alle kan søke om medlemskap i Norsk Psykosynteseforening. Følgende medlemskap gjelder:

  • Terapeut- eller coachmedlemskap fordrer diplomert utdanning innen psykosyntese.
    Vi tilbyr administrasjon av ansvarsforsikring. Se våre vedtekter for mer informasjon.
  • Studentmedlemskap er for studenter under utdanning i psykosyntese.
    Du kan ikke både være diplomert og samtidig student i et annet område; fra første diplom betaler du full pris.
  • Støttemedlemskap kan benyttes av alle og enhver, inkludert deg som har diplom fra tidligere, men som ikke lenger er aktiv utøver. 

Medlemsfordeler

  • Du blir en del av et faglig fellesskap som jobber for å styrke psyosyntesen i Norge, og får et nettverk av andre studenter og aktive utøvere av coaching og samtaleterapi.
  • Du får muligheten til å delta på temakvelder, foredrag, workshops og seminarer i regi av Norsk Psykosynteseforening og Norsk Forening for Psykosyntese.
  • Rabattert pris på foreningens arrangementer.

Forsikring

Som diplomert samtaleterapeut eller coach har du tilgang til forsikring gjennom medlemskapet mot et tillegg i medlemskontingenten.

Markedsføring
Du vil få tilgang på egen markedsføring via foreningens online utøverregister (dette gjelder ikke Støttemedlemmer). Søkbart på hele landet og fylke.

En trygg grunnmur
Foreningen bidrar til å sikre en faglig, etisk og profesjonell grunn for profesjonelle yrkesutøvere innen psykosyntese, deres klienter og andre interesserte / involverte.

Veiledning
Foreningen ønsker å bidra til at dens utøvende medlemmer går regelmessig til veiledning. Ved henvendelse kan du få informasjon om pågående grupper i kollegaveiledning og om individuell veiledning.

Etisk rådgivning
En av hovedoppgavene for foreningens etiske råd er å sikre medlemmene veiledning og støtte. Rådet står også til disposisjon i etiske spørsmål som berører medlemmers yrkesutøvelse og faglig/profesjonell virksomhet.

GDPR

Ved søknad om medlemsskap bekreftes det også automatisk at man gir samtykke til innhenting av personopplysninger (https://www.psykosyntese.net/wp-content/uploads/2023/07/Samtykkeerklaering.2022.pdf).

 
Scroll to Top