Menu Close

Aktiviteter i NPF - Fag- og Tema - arrangementer

På denne siden legger vi ut fortløpende oversikt over aktiviteter som arrangeres innenfor ulike temaer. Arrangementene inviterer til deltagelse både for medlemmer og ikke-medlemmer litt avhengig av målgruppe. Sjekk ut det som virker interessant for deg!


har igjen gleden av å invitere til fagkveld!

Denne gang med Sigrun Marie Skarsgard gestaltterapeut MSc, MNGF   

Har du lyst til å utforske fra somatisk psykoterapi
om kropp, bevegelser og sansing i relasjon?  

Tid                                         tirsdag 14. februar
                                               kl. 18.00 til 21.00 (dørene åpner kl. 17.45)

Sted                                       Balders gate 11 (HumaNova’s lokaler)

Sigrun Marie er inspirert av psykosyntese og Body Mind Centering, står på gestaltterapeutisk fundament og har etterutdannet seg bl.a. i Gestalt Body Process Psychotherapy og Developmental Somatic Psychotherapy.  Sigrun Marie har lang erfaring som terapeut, veileder og kursholder og har skapt sine «hjertebarn» Sansbar og Sansevar kurs/workshops.

Det kroppslige, nonverbale, bevegelser og sansing er fundamentet for alt samspill og grobunn for all annen utvikling. Grunnleggende bevegelser som babyer utvikler spesielt i første leveår og videreutvikler i relasjoner gjennom resten av livet, fører med seg kontaktopplevelser og mening, og innebærer et kraftfullt og naturgitt vekstpotensiale i terapirommet og livet for øvrig. 

På fagkvelden kommer vi til å leke litt og utforske spesielt de to første av seks grunnleggende bevegelser, gjennom nonverbale, relasjonelle og opplevelsesorienterte øvelser som kanskje kan kalles kroppsmeditasjoner i bevegelse og i relasjon

Hvis du ønsker mer info, kontakt Sigrun Marie
97734526 / sigrun.gestaltsentrum@yahoo.no

Påmelding   info@psykosyntese.net  innen 8.februar

Pris                 kr. 200,- for medlemmer/kr. 300,- for ikke-medlemmer

Din påmelding bekreftes med epost fra oss.
Deretter betales deltageravgiften til vår vippskonto 607091 – senest 12.02

Kvelden gir 3 timer PFO.

Velkommen!

Fagkveld 15.11.22
Traumer – en integrerende og utforskende tilnærming

Tid tirsdag 15. november
Kl. 18.00 til 21.00 (dørene åpner kl. 17.45)
Sted Balders gate 11 (HumaNova’s lokaler)

Vi er så heldige å ha fått tak i Anne Brit Sylvareik, spesialist på traumer og traumebehandling. Dette blir en introduksjon, der hun forteller om både
sjokktraumer og relasjonstraumer. Traumer innebærer brudd i kontakten med Selvet.
Anne Brit Sylvareik er sertifisert psykosynteseterapeut og
veileder, medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi, har
spesialisert seg innen somatisk, nevroaffektiv og
eksistensiell/transpersonlig psykoterapi og sjokk/traumer
SE, for å nevne noe. Anne Brits kompetanse favner vidt, du kan lese mer her

Påmelding sendes til  info@psykosyntese.net innen 8.november
Pris kr. 150,- for medlemmer/kr. 250,- for ikke-medlemmer

Din påmelding bekreftes med epost fra oss.
Deretter betales deltageravgiften til vår vippskonto 607091 – innen 13.11
Kvelden gir 3 timer PFO.
Velkommen! 

Fagkveld 16.02.22 – De viktige relasjonene

“Vi fødes i relasjon, vi såres i relasjon og vi kan heles i relasjon.”

Denne kvelden ser vi nærmere på hvordan tilknytningsmønstre preger oss i våre voksne relasjoner, hvordan vi kan forstå mer av oss selv i møtet med andre, hvordan vi kan vokse og utvikle oss i de nære relasjonene våre og gå fra konflikt til KONTAKT. 

Kvelden ledes av parterapeut Katrine Finne og passer både for deg som er coach/terapeut og vil ha inspirasjon til hvordan du kan jobbe med denne tematikken i terapirommet, eller du ønsker å utvikle dine egne nære relasjoner. 

Sted: HumaNovas lokaler i Balders gate 11

Påmelding på epost  til info@psykosyntese.net  innen 10.februar 

Pris for medlemmer: kr 150,-  /  Pris for ikke-medlemmer: kr. 250,-

Etter at din påmelding er bekreftet av oss, må påmeldingsavgiften innbetales til foreningens VIPPS-nr. 607091 innen 14.02

Du finner også arrangementet på våre facebooksider

Fagkveld 25.11.21 – Biodanza – terapeutisk bevegelse

Biodanza er et system for menneskelig utvikling gjennom bevegelser til musikk. Gjennom ett systematisk oppsett av øvelser som utøves til spesielt utvalgt musikk, stimuleres våre menneskelige evner til å føle livet i oss. Vår evne til kontakt med oss selv, med andre og med verden omkring oss vekkes, og vi gjenvinner våre sanselige egenskaper som ofte har gått tapt i vår vestlige verden.
Tid: Torsdag 25.november kl.18-20
Sted: Balders gate 11 (HumaNova)
Pris for medlemmer: kr 150,-
Pris for ikke-medlemmer: kr 200,- 
Påmelding skjer ved å betale deltageravgiften til vår vippskonto 607091  – innen 23.11
Vil du vite mer? Klikk her