Erstatningsteknikk

Erstatningsteknikk

De fleste har opplevd en eller annen gang å bli besatt av en tanke, følelse, tilstand, melodi, vers eller en setning i lengre tid, enkelte ganger i timevis, til tross for at vi har gjort vårt beste for å bli kvitt den!

I ekstreme tilfeller kan denne tilstanden til og med bli sykelig. Og hvis, når vi forsøker å ikke tenke på noe som helst, vi konsentrerer oss fullt og helt om å ”ikke tenke på det”, blir det gjerne, forstokket nok, bare mer sentralt og levende i vår bevissthet. Men hvis vi velger noe annet å tenke på og retter vår oppmerksomhet mot det, finner vi at den uønskede tanken gradvis blir mer perifer og ubetydelig, og til slutt forsvinner helt.

Videreutvikling for mellommenneskelig forhold

Noen ganger låser det seg helt fordi følelsene eller stemningen mellom mennesker blir alt for vanskelig og vokser langt utover selve saksforholdet. Formålet med denne teknikken i problematiske relasjoner er ikke å fortrenge eller fornekte reelle menneskelige utfordringer, men å skape et pusterom for deg og de(n) andre som har kjørt dere fast og som kan gi bedre muligheter til å utforske det som ellers finnes mellom dere.

Velg et mellommenneskelig forhold du gjerne skulle hatt annerledes. Hva er det problematiske ved dette forholdet? Hvis det melder seg flere «kandidater» til verste negative følelse eller opplevelse, velg en av dem. Du kan eventuelt arbeide med de øvrige senere.

Uten å gå inn i det «vanlige sporet», som kanskje preges av skyld, anger, nag osv., forsøk i stedet å kjenne etter hvilken spesifikk positiv følelse eller tilstand du kunne tenke deg i stedet for den negative. I stedet for skyld kan du kanskje tenke deg å oppleve tilgivelse; i stedet for anger kan du kjenne aksept av at «gjort er gjort og spist er spist», i stedet for nag ønsker du kanskje å kjenne helbredelse, uavhengighet, frihet, glede, letthet osv.

Merk at det ikke er kreves på nåværende tidspunkt at du skal kjenne det positive alternativet i forhold til den eller de det gjelder. Snarere tvert i mot kan du bare forsøke å kjenne hvordan det ville være å ganske enkelt erstatte den negative følelsen eller opplevelsen med det mer positive alternativet.

Bruk litt tid hver dag på dette spesifikke fokuset, for siden å oppleve hvordan det slår ut med rette vedkommende.

Scroll to Top