Viljearbeid

Teknikker og øvelser

Om aktiviserende teknikker
Forsiktighetsregler

Oppvarming

Ti snarveier til å styrke viljen
Oppvarmingsøvelser for å kunne være i ro, visualisere og fokusere

Grunntrening

Grunntrening i ro og konsentrasjon
Grunnleggende øvelse i å være oppmerksom
Øvelse i å fremkalle sinnsro

Enkle øvelser for å vekke vilje

«Unyttige» viljeøvelser
Fysiske øvelser for å aktivisere vilje
Lese for å komme i kontakt med vilje

Øvelser for å bli mer klar over meg selv og min vilje

Hvem er jeg?
Tilbakeblikk på dagen
Disidentifisering fra fragmentert, løsrevet psyke og identifisering med kjernen i en selv
Fortidig og framtidig vilje

Øvelser i viljearbeid

Trene grunnleggende vilje
Trene konsentrert viljekraft
Viljetrening i hverdagen
Agendaøvelser
Øvelse i å ta valg
Øvelse i mestring og disiplin av vilje
Øvelse i å utvikle tålmodig vilje
Øvelser i å utvikle god vilje og mellommenneskelige forhold
Identifikasjon med viljen
Bruk av ord for å vekke og utvikle ønskede kvaliteter
Erstatningsteknikk
Stjernedrama

Diverse øvelser

Affirmasjoner
Roseøvelsen
Innleste meditasjoner og øvelser i psykosyntese (mp3)

Scroll to Top