Agendaøvelser

Agendaøvelser

Reflekter over ulike mål som du kunne tenke deg å nå innen utgangen av neste uke. Velg ett som framstår som viktig for deg og som er oppnåelig.

Bekreft valget ved å stadfeste at du vil virkelig gå inn for å oppnå dette målet.

Utarbeid en konkret, detaljert plan og bruk viljen din for å sette den ut i livet. Hvis målet ditt er fysisk trening, utarbeider du en plan for å komme i gang med det. Hvis målet ditt er å styrke evnen til å ta styring i livet ditt eller å minske sløsingen med din egen tid, så planlegg og sett ut i livet en realistisk, meningsfull timeplan for ditt eget vedkommende.

Et viktig forhold i dette er at du i arbeidet blir oppmerksom på og håndterer delpersonligheter (se Ulike viljer i meg) som motsetter seg eller legger seg opp i viljesfunksjonen din — den Selvfordømmende, Sabotøren, Latsabben osv.

Ta for deg Stjernediagrammet og se for deg «reiseruten» for din plan ut neste uke. Hvor finnes dine styrker på dette kartet, og hvor finnes f.eks. undergravende tilstander, omstendigheter som kan hindre deg i å gjennomføre planen osv. Utforsk de av disse elementene — delpersonligheter, sterk, dyktig, god vilje, kvaliteter i viljen, stadier i viljehandlingene osv. — som framstår som viktige, gjennom dialog eller andre teknikker som tegning, skriving osv.

Scroll to Top