PFO

Profesjonell Faglig Oppdatering 
Årlig sertifisering av coacher og terapeuter

Kravet er 37,5 godkjente timer per kalenderår.
Godkjent PFO gir rett til å bruke benevnelsen sertifisert og få maksimal eksponering i utøverregisteret på vår hjemmeside.

Opplegget ble vedtatt på årsmøtet i 2021. 

Hensikten med PFO er å:

 • bidra til medlemmenes faglige utvikling og kompetansebygging 

i henhold til §2 – foreningens vedtekter

 • innebære en kvalitetssikring av arbeidet vårt
 • gi en plattform for faglig fellesskap med kolleger
 • være et tiltak på veien mot å få tilbake momsfritaket for samtaleterapeuter
 • sikre at våre coacher og terapeuter er konkurransedyktige i markedet
 • skape motivasjon til faglig- og personlig utvikling med fokus på klientarbeid
 • være et steg mot sammenslåing av NPF og NFPT
 • være profesjonell faglig oppdatering satt i system
 • være en forutsetning for årlig sertifisering

Vi anbefaler at du fyller i skjemaet fortløpende etter hvert som du samler timer 
– dette medfører mindre arbeid for deg ved innsendelse på slutten av året. 

PFO kan også bestå av daglige, uformelle aktiviteter som samtaler med kolleger, eller refleksjoner over erfaringer med klienter. Når disse skrives opp som refleksjonsnotater hvor det står klart hva lærings- eller utviklings utbytte av hendelsen/samtalen/møte er, kan de inngå i PFO timer type 10. 

For kalenderåret 2023 gjelder følgende:

 • hver enkelt utøver fyller ut skjemaet som da spesifiserer gjennomført profesjonell faglig videreutvikling
 • totalt 37,5 timer (a 60 min)

kun de timer som kreves føres på skjemaet; om du har gjennomført mer enn 37,5 timer ber vi om at kun det påkrevde timeantallet påføres 

 • timer kan ikke samles opp eller overføres til påfølgende år
 • profesjonelle veiledningstimer (type 1) skal dokumenteres med kopi av bekreftet deltagelse eller kopi av faktura  og egenutvikling (type 10) skal dokumenteres med notat
 • forøvrig er dette et tillitsbasert system der det er opp til utøver å dokumentere i henhold til skjema, ytterligere dokumentasjon kan kreves dersom det ansees nødvendig
 • Fyll ut dette skjemaet(Pdf) (eller i Word), sendes med evnt. vedlegg til foreningens styre på e-post senest 31.12. hvert kalenderår.
Scroll to Top