Grunnleggende elementer i psykosyntese

Grunnleggende elementer i psykosyntese

Her finner du grunnleggende emner i klassisk øvelse i psykosyntese. Du kan klikke på ulike punkter for å lese korte sitater med referanser til videre litteratur.

Den grunnleggende psykosynteseprosessen

 1. Grundig kjennskap til sin egen personlighet
 2. Kontroll over personlighetens forskjellige elementer
 3. Virkeliggjøring av ens sanne selv – oppdagelsen eller skapelsen av en samlende kjerne
 4. Psykosyntese: Danning eller gjenskaping av personligheten omkring den nye kjernen

Nøkkelerfaringer / basisemner i øvelse og opplæring

 1. Avidentifisering fra splittet psyke og identifisering med ens kjerne
 2. Personlig jeg
 3. Vilje
 4. Idealmodell (med øvelser)
 5. Syntese
 6. Overbevissthet
 7. Spirituelt (transpersonlig) Selv
Scroll to Top