Menu Close

Grunnleggende elementer i psykosyntese

Her finner du grunnleggende emner i klassisk øvelse i psykosyntese. Du kan klikke på ulike punkter for å lese korte sitater med referanser til videre litteratur.

Den grunnleggende psykosynteseprosessen

  1. Grundig kjennskap til sin egen personlighet
  2. Kontroll over personlighetens forskjellige elementer
  3. Virkeliggjøring av ens sanne selv – oppdagelsen eller skapelsen av en samlende kjerne
  4. Psykosyntese: Danning eller gjenskaping av personligheten omkring den nye kjernen