Øvelse i å utvikle grunnleggende vilje

Øvelse i å utvikle grunnleggende vilje

Sitt eller ligg godt og avslappet.

Se for deg så livaktig som mulig alle de uheldige konsekvensene for deg selv og andre som faktisk har inntruffet – og som kan inntreffe i fremtiden – som en følge av din utilstrekkelige vilje. Undersøk dem nøye en etter en, og formuler dem klart. Så skriver du en liste over dem. La følelsene som disse minnene og utsiktene vekker i deg, påvirke deg intenst: skam, utilfredshet med deg selv, vegring mot en gjentakelse av slik atferd og det inderlige ønsket om å endre denne tilstanden.

Forestill deg så livaktig som mulig alle fordelene med å øve opp viljen, alle godene og oppreisningene som det vil medføre for deg selv og andre. Undersøk dem nøye en etter en. Formuler disse tankene klart og skriv dem ned. La følelsene som disse tankene vekker påvirke deg med all sin kraft: gleden over mulighetene som åpner seg for deg, det intense ønsket om å virkeliggjøre dem, og den sterke impulsen til å begynne med en gang.

Forestill deg så livaktig som mulig deg selv fylt av en sterk, vedvarende vilje. Se deg selv gå med faste, bestemte skritt, agere i forskjellige situasjoner med bestemthet, fokusert intensjon, konsentrasjon og innsats, iherdighet, og selvkontroll. Du står i mot ethvert forsøk på trakassering. Se at du lykkes i det du ønsker å oppnå. Velg særlig situasjoner som likner dem du tidligere ikke har lykkes å anvende en tilstrekkelig sterk og vedvarende vilje i, og se deretter deg selv agere med de ønskede egenskapene.

Fra Psychosynthesis, av R. Assagioli.

Merknad

Hvis du allerede har en sterk personlig vilje, eller planlegger å gjennomføre et viljearbeid med noen med en selvhevdende og dominerende vilje, anbefales det ikke å gå i gang med ovenstående øvelse. I slike tilfeller kan sensitivitetstrening, bevissthetsutviklende og integrerende øvelser som Stjernedrama, arbeid med viljens kvaliteter, stadier i viljeshandlinger osv. være mer konstruktivt.

En god forberedende øvelse er den grunnleggende øvelsen i å være bevisst i sitt indre.

Scroll to Top