Menu Close


NPF jobber for å fremme og støtte psykosyntese i Norge. Foreningen kvalitetssikrer medlemmenes tjenester gjennom etiske retningslinjer, et faglig etisk råd og tilbud om faglig utvikling. Klageordning og krav om regelmessig veiledning og profesjonell faglig oppdatering er etablert for psykosynteseterapeuter i egen praksis. Medlemmer gis også et tilbud om ansvarsforsikring.

Kommende Aktiviteter og åpne arrangementer
Her finner du oversikt over fagkvelder, workshops og andre samlinger, både for medlemmer og ikke-medlemmer

Les mer…

Hva kan en psykosynteseterapeut og/eller coach bistå deg med
I terapi fokuserer vi på det friske og mulighet til personlig og åndelig utvikling. Ved bearbeiding og leging av psykologiske sår, kan individet utforske og utvikle sine egne indre ressurser.
Coaching har som hensikt å anspore til personlig og profesjonell utvikling, og fokuserer ikke sjelden på ulike perspektiver, som livscoaching, karrierecoaching eller ledercoaching 

Les mer… 

Om psykosyntesen
Psykosyntese er terapi og selvutvikling for de som velger å arbeide aktivt med egne utfordringer og potensialer. Den løfter frem menneskets muligheter og fokuserer på å utvikle dets ressurser og rike vilje.

Les mer…