Meny Lukk

NORSK PSYKOSYNTESEFORENING SIDEN ER UNDER OPPUSSING

En interesse- og fagorganisasjon for psykosynteseterapeuter i Norge, og andre interesserte


NPF jobber for å fremme og støtte psykosyntese i Norge. Foreningen kvalitetssikrer medlemmenes tjenester gjennom etiske retningslinjer, et faglig etisk råd og tilbud om faglig utvikling. Klageordning og krav om regelmessig veiledning og profesjonell faglig oppdatering er etablert for psykosynteseterapeuter i egen praksis. Medlemmer gis også et tilbud om ansvarsforsikring.

Styret
Styret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen, og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor årsmøtet. Styret arbeider utfra handlingsplan og budsjett vedtatt av årsmøtet. Les mer

Vi pusser opp!
Du kan oppleve at mye ikke virker som forventet her inne om dagen. Dette er fordi vi nå gjennomfører nødvendige endringer. Forhåpentligvis vil du få en bedre brukeropplevelse hos oss fremover. Vi takker for din tålmodighet!

Etisk råd
NPFs kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig etisk praksis. Rådet er et rådgivende organ i faglig etiske saker og behandler klage- og tvistesaker. Les mer 

Aktiviteter/Workshops
Vi publiserer fortløpende aktiviteter som temakvelder for medlemmer, workshops og annet aktuelt som kan bidra til å fremme psykosyntese samt utvikle utøvere. Les mer

PFO
Informasjon og retningslinjer for utøvere. Medlemmene skal holde sine kunnskaper ved like og stadig sørge for å fornye dem for å opprettholde høy faglig kompetanse i sin virksomhet. Se Regler for Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO) og Årlig Sertifisering. Les mer

Egen praksis
Nyttig informasjon og tips for deg som skal drive egen praksis. Les mer