Markedsføring

Ved markedsføring av din virksomhet vær oppmerksom på hva slags regler finnes, enten du benytter brosjyrer eller websider.

"Jeg er rørt over mottakelsen...": HER HAR ETT AV VÅRE MEDLEMMER STÅTT FRAM I LOKALT MEDIA -- VELDIG GOD MARKEDSFØRING!

Det er stor forskjell på hvordan en utøver kan markedsføre seg og hva en organisasjon kan gjøre. Reglene nedenfor gjelder for utøvere (de som har som hensikt å rekruttere pasienter til egen praksis) og de er strengere enn for organisasjoner.

Hva du er pålagt å si følgende i alle sammenhenger

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (adresse, telefon osv)
 • Hvilken organisasjon man (eventuelt) er medlem av

I tillegg har du lov til å si følgende:

 • Tittel (f.eks. registrert hvis du er registrert i utøverregisteret for alternative behandlere)
 • Navn på behandlingsform(ene) og en nøktern beskrivelse av denne (men f.eks. ikke lov å si at den er effektiv)
 • Hvilke typer generelle helseplager man behandler (men f.eks. ikke lov å si at man behandler bestemte sykdommer).
 • Hvorvidt man har lang erfaring innen en særskilt behandlingsform

Hovedregelen er at man kun kan gi en saklig og nøktern beskrivelse av den virksomheten man driver. Det vil si å gi en beskrivelse av hvilke(n) behandlingsform(er) man utøver /hvilke terapier man tilbyr.

At markedsføringen skal være saklig innebærer at man ikke skal svekke eller undergrave tilliten til den ordinære helsetjenesten, helsepersonell eller andre alternative behandlingsformer. Man må også holde seg innenfor en beskrivelse av behandlingsformen som akseptert i bransjen som faglig korrekt.

Man har ikke lov å bruke titler som er beskyttet, eller titler som gir uriktig inntrykk av vedkommende har en slik beskyttet tittel (eks. ikke lov å markedsføre seg med at man er registrert dersom man sikter til et annet register, heller ikke lov å markedsføre seg med at man har utdannelse som tilsvarer en beskyttet tittel eks. kiropraktor eller at man er spesialist innen noe).

Man må altså ikke gi inntrykk av at man er autorisert helsepersonell, eller av at man er registrert utøver av alternativ behandling dersom dette ikke er tilfelle.

Når det gjelder hvorvidt helsepersonell i sin markedsføring av alternativ behandling kan bruke den tittelen de som helsepersonell innehar, så er det tillatt, men bør brukes forsiktig. Se ellers egen orientering om regler for de utøverne som er både helsepersonell og alternative behandlere.

Helt kort kan man imidlertid si at det er tillatt å oppføre denne tittelen som en nøktern og saklig opplysning, men ikke å benytte denne tittelen på en slik måte at den er egnet til tiltrekke seg flere pasienter (eks. at den blir brukt på en slik måte at en som helsepersonell går god for en behandlingsform).

Utdrag fra markedsføringsloven

Det er ikke lov å si at behandlingen har effekt på en bestemt sykdom. Det vil si at man ikke kan benytte påstander som gir inntrykk av at denne har effekt eller virkning på konkrete sykdommer, syndromer, lidelser eller spesifikke lidelser som astma, allergier, hjerte-karsykdommer, fibromyalgi ol. Man kan heller ikke påstå eller antyde at behandlingen helbreder, kurerer, forebygger eller har terapeutisk effekt på slike sykdommer.

Det som er tillatt når man skal si hvilke tilstander behandlingsformen kan benyttes ved, er å gi generelle beskrivelser av helseplager. Eksempler på dette er: rygg- og nakkeplager, stive muskler, tretthet, slapphet ol. Man kan også opplyse at behandlingsformen benyttes for å forebygge eller redusere slike plager. Man kan oppgi at man har erfaring med behandling av slike generelle beskrevne plager.

Man kan ikke innta eller gjengi i sin markedsføring uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner, forskningsprosjekter eller andre kilder som omhandler behandleren eller behandlingsformen.

NB: Man kan heller ikke gjengi eller innta uttalelser fra fornøyde kunder, brukerundersøkelser, uttalelser fra helsepersonell el. (dette gjelder ENK foretak)

Hele loven

Bevissthet rundt markedsføring

Sjekk følgende spørsmål:

 • Oppnår du nok avanse på ditt salg til å dekke de løpende faste kostnader og i tillegg gir firmaet et overskudd?
 • Er ditt produkt bedre (kvalitet, pris, funksjon) enn konkurrentene?
 • Har du en plan for hva du skal gjøre hvis ditt produkt blir oppfattet som ”dårligere” enn konkurrentenes?
 • Hvis ditt produkter er bedre, hvorfor kjøper mange hos konkurrentene likevel?
 • Vet du eksakt hvilke potensielle kunder i markedet som har behov for ditt produkt?
 • Er det enkelt for kundene å finne frem til deg, kan noe forbedres?
 • Har du analysert dine kunder, er det flest faste eller flest nye kunder som ikke kommer tilbake?
 • Har du analysert hvem du konkurrerer mot (de fleste terapier/coaching moduler dekker et behov som kan tilfredsstilles på ulike måter)?

Hva kan gjøres med små kostnader?

Logoen bør du bruke i alle sammenhenger. Lag en enkel logo på PC og bruk den på brevark og andre dokumenter. Ved å bruke PC og fargeskriver hvis du har det, kan du utsette kostbar trykking av blanketter, konvolutter osv. til du får bedre råd. Hvis du vil trykke logoen i farger, lag et nøytralt ark som kan brukes til flere ting (brev, faktura osv.) og som passer i ditt dataprogram.

Fasaden. Dine kunder må vite hvor du er. Veien må være godt merket. Reklameplass på fasaden er i mange tilfeller helt gratis. Undersøk pris på skilt, her er variasjonene store. Bilen din kan være en utmerket gratis reklameplass, men budskapet må være kort og enkelt.

Spre gode rykter! En positiv klient som har fått god behandling og er fornøyd er en “gratis reklamekanal” og kan skape en ny klient. Er klienten negativ vil du miste fler enn den ene.

Kundeinformasjon. Løpende informasjon til de som er klienter hos deg kan være virkningsfullt. Dette bidrar til å holde på klienten og gir økt tilfredshet i forhold til den leverandør de har valgt. Nyhetsbrev, bruk epost eller web-sider på nettet, men ikke overdriv! Brede sosiale medier som Facebook og Twitter må brukes med kløkt.

Scroll to Top