Øvelse i å framkalle sinnsro

Øvelse i å framkalle sinnsro

Vilje handler mye om å ha kontakt med seg selv. For å kunne utvikle denne kontakten er det avgjørende å evne å ha sinnsro. Den følgende øvelsen er en øvelse i å kunne være rolig til sinns når en ønsker det.

  1. Innta en fysisk avspent stilling. Slapp av alle muskulære og nervøse spenninger. Pust langsomt og rytmisk. Gi ansiktet ditt et uttrykk av ro, gjennom å smile (du kan eventuelt få dette bedre til enten ved å se deg selv i et speil eller visualisere deg selv med dette uttrykket).
  2. Reflekter over sinnsro, innse dens verdi, dens nytte, særlig i vårt opprørte moderne liv. Lovpris sinnsro i sinnet ditt; ønsk deg det.
  3. Vekk sinnsro direkte. Forsøk å føle det, enten ved hjelp av å gjenta ordet eller ved å lese en eller annen relevant setning, eller ved å gjenta en suggestiv frase eller et motto mange ganger. For eksempel: ”Både virksomhet og uvirksomhet kan være i deg: kroppen din urolig, sinnet ditt rolig, sjelen din klar som et fjellvann.”
  4. Forestill deg selv i omstendigheter som ville kunne opprøre eller irritere deg; for eksempel å befinne seg midt i en opphisset menneskemasse – eller i nærvær av en fiendtlig person – eller i møte med et vanskelig problem – eller når du blir avkrevd å gjøre mange ting fort – eller er i fare – og se og føl at du er rolig og fredfull.
  5. Lov deg selv at du vil være rolig resten av dagen uansett hva som hender; å være et levende eksempel på ro, og utstråle ro.

Det samme rammeverket kan brukes for å fremkalle og utvikle alle andre psykiske egenskaper, som mot, besluttsomhet, tålmodighet osv. Øvelsen er hentet fra Psychosynthesis, av R. Assagioli

Scroll to Top