Fortidig og framtidig vilje

Fortidig og framtidig vilje

Det følgende er en mer avansert form for meditasjon på viljen. Få den gjerne lest opp av en partner, coach, i gruppe osv. eller les den inn på telefon, pad.

Se for deg i ditt indre et sted som er godt å være for deg. Opplev dette stedet med ditt indre sanseapparat. Du hører … kjenner berøring … ser … lukter … og kanskje smaker … Kjenn at det er godt for deg å være her, at du trives og kjenner deg trygg.

Nå ser du viljen slik den har vært i ditt liv den siste tiden. Denne viljen står et stykke borte, og du inviterer den til et møte. Legg merke til om du vil nærme deg denne viljen og om den nærmer seg deg. Still deg åpen for dette: om du trekkes mot din vilje, eller den mot deg, eller om begge nærmer seg hverandre …

Tillat at dere kommer nær hverandre nok til å kommunisere fritt … Åpne deg for din vilje slik den har vært i det siste … skikkelsen, formen, det den uttrykker …
Kjenn etter i kroppen hvordan dette møtet med din vilje virker på deg …
Kjenn etter i følelsene hva denne viljen har å si for deg …
Hvilke tanker melder seg? …
La deg fylles av hva dette møtet kan føre til videre framover …
Har denne viljen et budskap, til deg eller andre? …
Er det noe helt konkret som din vilje har ønsket å utføre? …
Har denne viljen med noe som den ønsker å gi – til deg eller andre? …
Er det noe du ønsker å uttrykke til denne viljen? …

Så åpner du deg for endring; se og opplev at viljen som du møter her kan forandre innhold, formål, vesen, osv. Nå endrer denne viljen seg fra å være din fortidige vilje til å bli din framtidige vilje …
Hvordan er din framtidige vilje? Kjenn etter med kropp … følelser … tanker og hele deg…

Bekreft for deg selv: ”La min vilje lede og styre livet mitt.”
Åpne deg for stille opplevelser av Viljens energi som strømmer inn i personligheten din, på alle plan — emosjonelt, fysisk, psykisk, spirituelt …

Så kan du etter hvert åpne øynene dine og bearbeide din opplevelse, f.eks. ved å dele den med en du sitter sammen med, skrive, tegne.

Et videre trinn

Et videre trinn i denne øvelsen er å bytte skikkelse med viljen. Når du står foran viljen din, velger du å tre inn i denne skikkelsen, og se gjennom dens øyne deg selv.

Du står nå foran deg selv i din egen vilje i møte med deg selv. Opplev hva det innebærer å tre inn i din vilje, og forholde seg til vedkommende som står foran deg nå – deg selv.

Hvordan ser du ut, høres, virker, osv.? Bruk litt tid først i taushet og etter hvert kanskje i utveksling mellom dere to. Spør, grav, oppfordre, ta imot, ta vare på — det er opp til deg.

Til slutt vender du tilbake til din egen skikkelse, ser viljen din fortsatt stå der, og du avslutter øvelsen, sitter litt i ro, kanskje deler du med en du sitter sammen med, noterer, tegner fra øvelsen…

Scroll to Top