Bli medlem av foreningen!

Fyll ut og send inn søknadsskjemaet på nett

Enhver som er interessert i, eller som ønsker å fremme psykosyntese kan søke om medlemskap i Norsk Psykosynteseforening. Følgende medlemskap gjelder:

  • Terapeut-, mentor- eller coachmedlemskap fordrer diplomert utdanning innen psykosyntese.
    Terapeutmedlemskap fordrer også obligatorisk deltakelse i vår ansvarsforsikring. Se våre vedtekter for mer informasjon.
  • Studentmedlemskap er for studenter under utdanning i psykosyntese.
    Du kan ikke både være diplomert og samtidig student i et annet område; fra første diplom betaler du full pris.
  • Støttemedlemskap kan benyttes av alle og enhver, inkludert deg som har diplom fra tidligere, men som ikke lenger er aktiv utøver. Støttemedlemskap gir ikke stemmerett på årsmøter.

Medlemsfordeler

Hvorfor bli medlem?
Du vil være deltakende i et større fag- og yrkesnettverk som promoterer og gjør Psykosyntesen kjent på dine vegne.

Forsikring
Som diplomert samtaleterapeut har du tilgang til forsikring gjennom medlemskapet.

Markedsføring
Du vil få tilgang på egen markedsføring via foreningens online utøverregister. Søkbart på hele landet og fylke.

En trygg grunnmur
Foreningen bidrar til å sikre en faglig, etisk og profesjonell grunn for profesjonelle yrkesutøvere innen psykosyntese, deres klienter og andre interesserte / involverte.

Kompetanse
Foreningen sørger for kompetansebygging i form av bl.a. egne konferanser og foreningskvelder. Som medlem får du tilgang til en online informasjonstjeneste med spesifikk faglig og yrkesrettet informasjon for utøvere.

Alle medlemmer har tilgang til kompetanse og medvirkning via SABORG-fellesskapet.

Ressurssenter
Medlemmene kan bruke foreningens publiserte materiale og annen foreslått informasjon i sin virksomhet.

Veiledning
Foreningen ønsker å bidra til at dens utøvende medlemmer går regelmessig til veiledning. Ved henvendelse kan du få informasjon om pågående grupper i kollegaveiledning og om individuell veiledning.

Etisk rådgivning
En av de hovedoppgavene for foreningens etiske råd er å sikre medlemmene veiledning og støtte. Rådet står også til disposisjon i etiske spørsmål som berører medlemmers yrkesutøvelse og faglig/profesjonell virksomhet.