Døren

Døren

Dine svar til Hvem er jeg-øvelsen har antakelig gitt deg en fornemmelse av noen av delpersonlighetene dine. Men hva kan du gjøre for å lære mer om dem? For å oppdage nye? Hvordan kan du øke din bevissthet om dine delpersonligheter slik at de ubevisste prosessene deres blir mer bevisste?

Ditt kommende arbeid med delpersonligheter vil være basert på din bevissthet og kunnskap om deres behov, deres ønsker, deres særlige egenskaper og deres atferdsmønstre. Dette er selvfølgelig dine behov, ønsker, egenskaper og atferd som er stengt inne i de indre psykologiske fremtoningene som vi kaller delpersonligheter. Målet med arbeidet med delpersonligheter er å forløse den energien som er stengt inne i dem og integrere den med hele personligheten, slik at energien kan strømme friere og mer harmonisk.

Den følgende øvelsen vil hjelpe identifikasjonen, aksepten og koordinasjonen av delpersonlighetene dine, som beskrevet i Utforske indre mangfold.

1. Sitt komfortabelt og slapp av. Lukk øynene og ta et par dype åndedrag. Forestill deg en stor tredør foran deg. Gjør den så virkelig som mulig – legg merke til stoffligheten og fargen, og alle slags detaljer, som hengsler, dørhåndtak osv. På døren er det et skilt hvor det står: DELPERSONLIGHETER. Forestill deg at de alle finnes bak døren.

2. Åpne døren og la noen av dine viktigste delpersonligheter komme ut. Bare se på dem. Ikke bli involvert. Vær oppmerksom på dem.

3. Fokuser gradvis på noen av de viktigste og mest interessante av dem. Og velg blant disse en som ser ut til å være den mest sentrale, eller som interesserer deg mest. Hvis den du har valgt er del av et par, så ta dem begge og tilpass de følgende retningslinjene til dette.

4. Henvend deg til delpersonligheten og begynn å forholde deg til den. Snakk til den og hør på hva den har å si deg. Se hva dere har å si hverandre.

5. Spør den om hva den ønsker. Spør den deretter om hvorfor. Spør den om hva den trenger, og hvorfor. Dette er forskjellige spørsmål og de er svært viktige. Merk deg svarene.

6. La deg nå bli ett med delpersonligheten. Identifiser deg med den og opplev hvordan det er å være den. Hvordan føler du deg som denne delpersonligheten? Hvordan fortoner verden seg? Spør deg selv: ”Hva ønsker jeg meg? Hva ville jeg helst gjøre? Hva trenger jeg?”

7. Bli deg selv igjen. Se delpersonligheten frem for deg. Og spør deg selv: ”Hvordan ville mitt liv blitt hvis denne delpersonligheten fikk det som den ville fullt og helt, hvis jeg var den delpersonligheten hele tiden?”

8. Se nå på nytt på delpersonligheten og legg nøye merke til hva du liker og misliker ved den.

9. Se deg selv ute i sollyset sammen med delpersonligheten. Forestill deg at det er en vakker, strålende dag og at sola skinner sterkt. Forestill deg at en særlig varm solstråle langsomt stråler ut fra sola mot deg og omslutter deg og delpersonligheten i lys og varme. Energien fra sola vil gjøre at noe skjer.

10. Er delpersonligheten annerledes nå pånoen måte? Hvis den fremdeles er der, så vend deg mot den og sett deg igjen i forbindelse med den. Se om du kan gjøre ting bedre eller om du kan få et enda bedre forhold til den. Bruk all den tiden du trenger til dette.

11. Skriv nå ned det som skjedde. Hva likte du og mislikte du ved delpersonligheten? Hva behøver den? Klarte du å komme til en forståelse med den? Det kan hende det vil være til hjelp å tegne delpersonligheten. Denne øvelsen kan gjentas etter behov, der du kan fokusere på den samme delpersonligheten eller på andre. Sett av rikelig tid til å skrive ned dine erfaringer etterpå.

Variant

De tre første stegene i dørøvelsen er ment for å gi ny bevissthet, oppdage nytt stoff som siden kan bearbeides og integreres. Dette er identifikasjonsfasen. På den andre side kan det være at du allere de er i kontakt med de delpersonlighetene som synes viktigst for deg akkurat nå, slik at du ikke har behov for ny tilførseleller nytt stoff. I såfall kan det å harmonisere dem være riktigere enn å se etter nye. Øvelsene kan da modifiseres som følger:

Når du gjør steg 1, så forestill deg at skiltet på døren har samme navn som den delpersonligheten som du ønsker å arbeide med. Deretter åpner du døren og lar delpersonligheten komme ut. Fortsett så fra steg 4.

Mønstre å være på vakt overfor

Et mønster en skal se opp for er selvkritikk. La oss for eksempel se på historien om en forfatter i 40-årene som hadde en tendens til å kritisere seg selv i ekstrem grad. Han krevde at det han gjorde skulle være perfekt, noe som gjorde det nesten umulig for ham å gjøre noe kreativt. Ingenting av det han skrev var bra nok. Da han første gang gjorde dørøvelsen snakket han med ”Hamsun”, som var skriver-delpersonligheten hans. Han lærte noe viktig om det å ha med ”Hamsun” å gjøre, men etter noen uker begynte han å føle seg nedtrykt. Senere skrev han:

”Jeg glemte å forholde meg til Hamsun absolutt hele tiden slik han krevde. Ingenting fungerte, jeg gjorde det ikke riktig. Hvor var den perfekte harmonien og den kreative produktiviteten som skulle ha kommet? Ikke bare kunne jeg ikke skrive – nå hadde jeg fått vissheten om at jeg ikke en gang kunne utvikle meg! Jeg kunne ikke gjøre noe godt nok. Da innså jeg med et sjokk at følelsen av ikke å være god nok kom fra en annen delpersonlighet. Jeg gjorde dørøvelsen igjen, og ut kom ’perfeksjonisten’. Her var det jeg virkelig trengte å arbeide med, selvfølgelig.”

Mange av oss har indre kritikere og perfeksjonister, selv om de ikke behøver å være så ekstreme som forfatterens perfeksjonist. Hvis du oppdager at du er inne i en ond sirkel av kritikk, så forsøk å ta et skritt tilbake og finn din kritiker- eller perfeksjonist-delpersonlighet. Fra første utgave av det amerikanske tidsskriftet Synthesis I, 1974. Roberto Assagioli var ansvarlig redaktør og redak

Scroll to Top