Etisk råd

Etisk råd skal bistå både medlemmer og klienter med råd og veiledning.

Medlemmer kan kontakte Etisk råd for bistand i etiske problemstillinger.

Klienter kan kontakte Etisk råd dersom de ønsker å fremsette en klage på våre medlemmer.

Hvis dette er tilfelle ber vi deg sende skriftlig klage til vårt etiske råd ved leder.

Rådet består i 2017 av:
Mariann Marthinussen, Leder
E-post: mariann@levdittliv.no  Tlf. 91708125
Lise Rivelsrød
E-post: lisemr@online.no  Tlf. 91375890
Mona Lisa Lundestad
E-post: monalisalundes@hotmail.com  Tlf. 92235701