Faglige lenker

Har du gode faglige lenker, så send dem til oss.

Flere lenker finner du på den åpne Lenke-siden.

Coach / Org.konsulent / Mentor

Mange online ressurser for deg som arbeider med grupper og organisasjoner i psykosyntese, Mike the Mentor
Fokusering, hverdagssortering for de fleste. Enkel metode utviklet av universitetsforskere som undersøkte hva som kjennetegner effektit arbeid med mennesker.

Utdanninger
Psykosyntes coach-trening i London, Institute of Psychosynthesis
Psykosyntese coach-trening i Massachusets, Didi Firman
HumaNova, Oslo

Temaartikler
Empowerment of the Will Through Life Coaching, Martha Crampton
The Seven Psychosynthesis Types Applied to Management Style, John W. Cullen

Terapi

Ingenting er for stort eller for lite, Lars Lindbom, svensk psykoterapeut, om innhold og betydning av terapeutisk samtale.
Hva som gjør terapi terapeutisk, George Kunz (eksistensialist)
A Transpersonal Orientation: Psychosynthesis in the Counselor’s Office, Didi Firman, Psychology Today

Kulturelt / historisk

Karen Horneys feminine psykologi og lære om nevrotiske forhold
Heltinnen med tusen ansikter, om kvinneskikkelser i folkeeventyr verden over
Islamske verdier og etikk i forebygging og behandling av psykiske forstyrrelser
Universelle elementer i psykoterapi, om en modell for endelige, del- og umiddelbare mål i terapi, som tar hensyn til kulturelle og individuelle variasjoner.
Samtaleterapi i “Ville” Vesten
Et glimt av klassisk indisk psykologi: Astavakra

Scroll to Top