Fakturering

Tips om fakturering / kvittering

For deg som fakturer og gir kunder kvittering mot kontant betaling er det visse bestemmelser å følge. Kravene varierer med størrelsen på virksomheten, f.eks. når det gjelder krav til elektronisk kvittering mot kontant betaling, noe du kan lese om her.

For fakturering gjelder det bl.a. at nummereringen skal være maskinell eller forhåndstrykt (se nederst på denne siden om faktura). Det er etter loven ikke mulig å operere med fakturaer som f.eks. er satt opp i Word og regnskapsavdelinger kan avvise slike ugyldige dokumenter.

For de som driver enkelpersonsforetak, med eller uten regnskapsfører, kan det være aktuelt med et enkelt fakturerings- eller regnskapssystem på datamaskin.

Nøyaktig om fakturering (fra Bedin.no)

Faktura, nota og regning er salgsdokumenter. Loven stiller strenge krav til hvordan et slikt dokument skal se ut.

Et salgsdokument skal minst inneholde:

  • Dato for utstedelse av dokumentasjonen.
  • Nummer som tildeles maskinelt eller er forhåndstrykt.
  • Selgers navn og organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene
  • MVA dersom den næringsdrivende er registrert i mva-manntallet.
  • Navn og adresse eller organisasjonsnummer til den næringsdrivende som mottar varen eller tjenesten (her er det endel unntak når det gjelder kontantsalg).
  • En klar beskrivelse av varen eller tjenesten.
  • Kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet.
  • Vederlaget for varen eller tjenesten samt betalingsforfall.
  • Tidspunkt og sted for levering.
  • Eventuell merverdiavgift og andre avgifter.

Avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, samt salg som faller utenfor merverdiavgiftslovens område, skal framgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder når salget avgiftsberegnes etter forskjellige satser.

En faktura skal utstedes i minst to eksemplarer, hvor det ene skal oppbevares av selger.

Scroll to Top