Fysiske øvelser for å aktivisere vilje

Fysiske øvelser for å aktivisere vilje

Mange mennesker opplever at fysisk mosjon, trening og utfoldelse har noe med vilje å gjøre. Den rent fysiske opplevelsen av større styrke, smidighet, utholdenhet, og følelsen av å ha kommet et skritt videre kan bety svært mye.

Gå tur, komme seg ut i skog og mark, til vanns og til fjells betyr mye også for menneskers selvbilde og engasjement. Rike sanseopplevelser, nærhet til naturen, ro, rom og utsikt, og kunne være helt seg selv i et enormt skaperverk gir kontakt med en dypere livskraft med vilje til liv, skjønnhet og ekthet.

For en med behov for å øve opp grunnleggende vilje kan derfor regelmessige friluftsaktiviteter, trening og deltakelse i sport og spill være godt. Hvis dette også forbindes med innføring av en grad av disiplin i livet, f.eks. i form av avtaler, regler, oppfølging osv. kan dette bety mye for utvikling av vilje.

Enhver fysisk bevegelse er i virkeligheten en viljeshandling, en ordre gitt til kroppen. Nå dette gjentas bevisst og oppmerksomt med innsats og utholdenhet, trenes og styrkes viljen.

Dramatiske fysiske øvelser

Velg deg en kvalitet ved viljen å arbeide med. La deg fylles av denne kvaliteten fysisk, emosjonelt, mentalt. Uttrykk det fullt ut; bli denne kvaliteten: stå, beveg deg, gestikuler, snakk som den.

Se også: Å opptre som om-teknikken

Når du arbeider i gruppe

Gå sammen med andre deltakere som uttrykker samme kvalitet som den du uttrykker, og dann tyst en statue av denne kvaliteten.
Gå sammen med andre deltakere som uttrykker andre kvaliteter i viljen enn den du uttrykker, og dann tyst en statue av rikt utviklet vilje der hver av deltakerne i statuen uttrykker en spesifikk kvalitet
Andre deltakere i gruppen kan få gjette hvilken kvalitet den enkelte deltakeren uttrykker.

Scroll to Top