GDPR

Foreningen gjør i vedlegget rede for håndteringen av innsamlede personopplysninger og utøvernes ansvar overfor klienter.

https://www.psykosyntese.net/wp-content/uploads/2023/07/personvernerklaering.2022.pdf

Scroll to Top