Grunnleggende øvelse i å være oppmerksom

Grunnleggende øvelse i å være oppmerksom

Sitt i ro og legg merke til dine omgivelser. Åpne deg for inntrykkene og la dem fylle deg: lyd, luften som berører deg, synsinntrykk, lukt og kanskje smak. Ikke døm eller vurder det som kommer til deg, sånn er det akkurat nå, så forsøk å være i ro med en aksepterende holdning.

Så lukker du øynene og lar fortsatt inntrykkene fra omgivelsene leve i deg. Det du hørte, kjente, så, luktet osv.

I de indre opplevelsene av disse inntrykkene fører du inn en undring:
«Hvem i meg er det som er bevisst alt dette? Hva i meg er oppmerksom?»

La denne undringen også leve i deg. Hver gang du kommer i kontakt med ett av inntrykkene utenfra reflekterer du også:
«Hvem i meg er bevisst, hva i meg er oppmerksomt?»

Og når det dukker opp også andre fornemmelser, følelser, tanker osv. lar du denne undringen ledsage dette:
«Hvem ER BEVISST, hva ER OPPMERKSOMT?»

La meningen i denne undringen fylle deg og ditt sentrum av ren vilje og bevissthet. Tillat deg å kjenne på innholdet i denne undringen som en del av din indre kjerne og det som bestandig er bevisst og oppmerksomt i deg, uansett det skiftende innholdet i din indre verden som kommer og går.

Utforsk din indre kjerne på denne måten.

Scroll to Top